Sökning: "performance indicators"

Visar resultat 1 - 5 av 211 avhandlingar innehållade orden performance indicators.

 1. 1. Performance-based costing as decision support for development of discrete part production : Linking performance, production costs and sustainability

  Detta är en avhandling från Division of Production and Materials Engineering, Lund University

  Författare :Christina Windmark; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-07-20]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Production cost; PERFORMANCE; decision support; manufacturing; production development; performance-based costing; sustainability; organizational learning; Production cost; Performance; Decision support; Manufacturing; Production development; performance-based costing; Sustainability; Organizational learning;

  Sammanfattning : Svensk tillverkningsindustri bidrar till ca 16 % (Statistics Sweden 2016) av bruttonationalprodukten och medverkar till att ca 900 000 av landets invånare har en anställning (Produktion2030 2016), vilket gör sektorn till en viktig del av Sveriges välfärdssystem. Forskningen syftar främst till att ge industrin verktyg för att analysera och utvärdera produktion för resurseffektivare och lönsammare tillverkning som även minskar miljöbelastningen. LÄS MER

 2. 2. Disaster medicine- performance indicators, information support and documentation A study of an evaluation tool

  Detta är en avhandling från Institutionen för biomedicin och kirurgi

  Författare :Anders Rüter; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; disaster medicine; performance indicators; evaluation; information system; documentation; staff skills; command and control; management; MEDICINE Surgery Anaesthetics and intensive care Diasaster medicine; MEDICIN Kirurgi Anestesiologi och intensivvård Katastrofmedicin;

  Sammanfattning : The science of disaster medicine is more a descriptive than analytical type. Research, in most instances, has not employed quantitative methods and there is very sparse knowledge based on analytical statistics. One consequence of this is that similar mistakes are repeated over and over. Lessons that should be learned are merely observed. LÄS MER

 3. 3. Indicators in Action Development, Use and Consequences

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofi Ersson; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Business studies; Performance measurements; non-financial; human resources; development; use; consequences; public sector; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The increased attention to performance measurements is evident in both private and public sector organizations and among both academics and practitioners. Although there is a strong belief in the possibilities of using measurements for managing organizations, both academics and practitioners have questioned measurements potential. LÄS MER

 4. 4. Indicators and predictors of sleepiness

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Johannes van den Berg; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public health; Sleep Scale KSS ; Category-Ratio Scale CR-10 ; sleepiness; sleep; driving; indicator; sleep debt; heart rate variability; electroencephalography EEG ; head movements; performance; truck drivers; sleep habits; predictor; Folkhälsomedicin; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden;

  Sammanfattning : Sleep is a basic need as important as physical fitness and good nutrition. Without enough sleep, we will create a sleep debt and experience sleepiness. Sleepiness can be defined as the inability to stay awake, a condition that has become a health problem in our 24-hour-7-day-a-week society. LÄS MER

 5. 5. Responsible resource management in hotels attitudes, indicators, tools and strategies

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Paulina Bohdanowicz; KTH.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; hotels; energy and water management; energy and water conservation; environmental awareness; environmental reporting; performance indicators; consumption modelling; benchmarking; TECHNOLOGY Engineering mechanics Mechanical and thermal engineering Mechanical energy engineering; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Mekanisk och termisk energiteknik Mekanisk energiteknik;

  Sammanfattning : Hotels constitute one of the main, and still expanding, pillars of the tourism sector and are highly unique among other commercial buildings. Resource intensive and frequently inefficient systems and operational routines applied in the sector, result in considerable environmental impact and indicate an urgent need for more environmentally sound practices and products in the hotel industry. LÄS MER