Sökning: "Christina Segerholm"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Christina Segerholm.

 1. 1. Att förändra barnomsorgen : En analys av en statlig satsning på lokalt utvecklingsarbete

  Författare :Christina Segerholm; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public child care; national governance; local development work; evaluations;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll

  Författare :Catarina Arvidson; Anders Olofsson; Christina Segerholm; Elisabet Öhrn; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Classification; framing; power; control; technical limited rationality; care work rationality; gender pedagogues; gender equality; school; preschool; school change.; Klassifikation; inramning; makt; kontroll; teknisk begränsad rationalitet; omsorgsrationalitet; genuspedagoger; jämställdhet; skola; förskola;

  Sammanfattning : In this thesis 14 gender pedagogues’ stories about power and control are described and analysed. Here the term gender pedagogue refers to educators who have participated in further training in gender and gender equality studies. The training programme was the result of an initiative taken by the former Social Democratic government. LÄS MER

 3. 3. Lärarlegitimation som professionsstrategi : En analys av den svenska legitimationsreformen som argument för lärares (re)professionalisering

  Författare :Charlotte Baltzer; Michael Uljens; Elisabet Nihlfors; Ulf Paul Lundgren; Christina Segerholm; Åbo Akademi; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; arena; ideology; legitimacy; license; NPM-rhetoric; profession; professionalization; professional strategy; teacher unions; arena; ideologi; legitimation; legitimitet; lärarförbund NPM-retorik; profession; professionalisering; professionsstrategi; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Teacher license as professional strategy - an analysis of the Swedish license reform as an argument for the teaching profession's (re)professionalization.... LÄS MER

 4. 4. Vad gör kvalitet med utbildning? : Om kvalitetsbegreppets skilda innebörder och dess konsekvenser för utbildning

  Författare :Andreas Bergh; Ninni Wahlström; Bernt Gustavsson; Agneta Linné; Christina Segerholm; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; education; concept of quality; educational policy; municipality; independent school; speech-act; conceptual history; Sweden; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate what linguistic meanings the concept of quality is imbued with in different educational arenas and to discuss the consequences of such meanings for education. From this aim the main research question is: What does the concept of quality do to education and what does education do to the concept of quality? The question indicates an interest in understanding how the concept of quality and education mutually influence each other. LÄS MER

 5. 5. Styrning och re-kontextualisering av värden i utbildningspolicy på nationell och lokal nivå

  Författare :Ulrika Bergstrand; Ola J Lindberg; Christina Segerholm; Ulla Damber; Christian Lundahl; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Governance; PISA; Re-contextualization; Recontextualization; Rural areas; Salamanca-statement; School inspectorate; Sparsely populated areas; Superintendent; Values; Glesbygd; Landsbygd; PISA; Re-kontextualisering; Rekontextualisering; Salamancadeklarationen; Skolchefer; Skolinspektion; Styrning; Värden;

  Sammanfattning : In this study, governing as re-contextualization of values in Swedish educational policy has been described and analyzed. Two levels have been central to the study: the national level, in the form of the Swedish Schools Inspectorate's (SSI) survey to school personnel, and the municipal level, examined by interviews with superintendents in sparsely populated and rural areas. LÄS MER