Sökning: "Elisabet Nihlfors"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Elisabet Nihlfors.

 1. 1. Skolchefen i skolans styrning och ledning

  Författare :Elisabet Nihlfors; Ulf P Lundgren; Jorunn Möller; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; director of education; superintendency; system for political governing of the school; control and adminsitration; union agreements; Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis addresses the problem of how it is possible to understand the governing system for the school sector by studying how the relationship between the government and municipalities comes to the fore in the position held by the directors of education, who are the administrative directors of education in the municipalities. In order to put the position of the directors of education in its place in the government´s system for adminsitrating the school sector, we have studied how this office developed to be a part of the central adminsitration of school acivities in the municipalities. LÄS MER

 2. 2. Lärarlegitimation som professionsstrategi : En analys av den svenska legitimationsreformen som argument för lärares (re)professionalisering

  Författare :Charlotte Baltzer; Michael Uljens; Elisabet Nihlfors; Ulf Paul Lundgren; Christina Segerholm; Åbo Akademi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; arena; ideology; legitimacy; license; NPM-rhetoric; profession; professionalization; professional strategy; teacher unions; arena; ideologi; legitimation; legitimitet; lärarförbund NPM-retorik; profession; professionalisering; professionsstrategi; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Teacher license as professional strategy - an analysis of the Swedish license reform as an argument for the teaching profession's (re)professionalization.... LÄS MER

 3. 3. Rektorns beslutsfattande om skolans organisation : Navigering utifrån beslutslogiker i oländig terräng

  Författare :Tina Bröms; Elisabet Nihlfors; Anders Arnqvist; Daniel Nordholm; Ulf Leo; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Principal; Decision-Making; Governance of schools; Principals Decision-Making; Decision theory; Educational Leadership; Rektor; Beslutfattande; Styrning av skolan; Rektorns beslutfattande; Beslutsteori; Skolledarskap; ; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Over the past several years, there has been a greater demand for accountability of principal´s for the education they provide. Through the Education Act (SFS 2010:800), the Swedish parliament has increased the regulation and clarification of the principal´s responsibility in several areas, for example the responsibility to decide on the school’s internal organization. LÄS MER

 4. 4. Styrning av skolan genom statliga sanktioner : Verkningar för rektorn av den skärpta tillsynen

  Författare :Håkan Eilard; Jan Almäng; Elisabet Nihlfors; Christina Segerholm; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Governing system; Governing measures; Principal; Governing body; Effects; Anticipation; Scope for action; Inspection; Sanctions; Juridification; Styrsystem; styrmedel; ledning; rektor; huvudman; handlingsutrymme; verkningar; tillsyn; inspektion; sanktioner; juridifiering; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Skolan är en av välfärdssamhällets viktigaste institutioner. Den lyfts fram i den politiska debatten som möjliggörare för att varje enskilt barn ska utveckla sin unika egenart och förmåga att delta i samhällslivet. Skolan ska också bidra till att över tid upprätthålla de demokratiska värderingar som samhället vilar på. LÄS MER

 5. 5. Processer och motorer i lokalt skolförbättringsarbete

  Författare :Katharina Jacobsson; Ulf Blossing; Elisabet Nihlfors; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Change processes; emergent change; generative mechanism; motors; planned change; school improvement; ‘Scope for Action Model’; strategy; förändringsprocess; framväxande förändringar; frirumsstrategin; generativa mekanismer; generativa motorer; planerad förändring; skolförbättring; strategi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : In the last decades there has been a growing interest in studying processes in improvement work. A particular interest has been the improvement process that the organisation undergoes and why events evolve in the way they do. LÄS MER