Sökning: "samspel"

Visar resultat 1 - 5 av 271 avhandlingar innehållade ordet samspel.

 1. 1. Uppdrag samspel : en studie om elevers samspelskunnande i bollspel i ännet idrott och hälsa

  Författare :Gunnar Teng; Håkan Larsson; Lars Tore Ronglan; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Learning; ball games; cooperation; learning games; talk and action; transaction; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : This study is an intervention study conducted on students in the middle years of a Swedish suburban school. The aim of the study is to examine students’ cooperative skills in ball games in the subject of physical education. LÄS MER

 2. 2. Säljande samspel : en sociologisk studie av privat servicearbete

  Författare :Kristina Abiala; Lennart G. Svensson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; interactive service work; service encounter; emotional labor; feeling rules; display rules; deep acting; surface acting; organisational frames; routinization; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Interaction between people can be seen as a distinctive feature of 'post-industrial society'. In this study I investigate some of the conditions for this encounter in private service work in Sweden. I start by discussing some important concepts: service, service encounter and emotional labour. LÄS MER

 3. 3. Institutionella samspel : Om möten mellan en kommersiell och en ideell logik

  Författare :Emilia Kvarnstrom; Lars Strannegård; Linda Wedlin; Josef Pallas; Rolf Solli; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; institutional logics; institutional theory; partnerships; cross-sectoral partnerships; hybrid organization; actor; narrative.; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Institutional logics create order and stability. They organize interaction and prescribe how we should behave towards each other. Such logics have generally been regarded as exclusive, in the sense that an organizational field is always guided by a single institutional logic. LÄS MER

 4. 4. Uppdrag samspel : - en studie om elevers samspelskunnande i bollspel i ämnet idrott och hälsa

  Författare :Gunnar Teng; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Learning; ball games; cooperation; learning games; talk and action; transaction; gaps; standing fast; encounters; meaning-making; practical epistemology analysis; pragmatism.;

  Sammanfattning : This study is an intervention study conducted on students in the middle years of a Swedish suburban school. The aim of the study is to examine students’ cooperative skills in ball games in the subject of physical education. LÄS MER

 5. 5. Barns samspel bortom förskolans väggar : Om yngre barns samspel och platsskapande på förskolegården och i en mobil förskola

  Författare :Carina Berkhuizen; Katarina Gustafson; Eva Änggård; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogy; interaction; context; preschool; children; fantasy play; play; mobile preschool; interpretive reproduction; place; agency; ethnography; spatiality; physical; social; environment; environmental psychology; preschool teacher; artifact; preschool yard; bus; pedagogik; samspel; kontext; sammanhang; förskola; barn; fantasilek; lek; mobil förskola; tolkande reproduktion; agens; plats; etnografi; rumslighet; fysisk; social; miljö; miljöpsykologi; förskollärare; pedagog; artefakt; förskolegård; buss; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to explore the relations between children’s interaction and places within preschool activities. How children’s interaction opportunities are conditioned by the physical and social environment in the preschool yard (study I), as well as place-making processes in various contexts in mobile preschool activities (studies II and III), are examined within the framework of this purpose. LÄS MER