Sökning: "samspel"

Visar resultat 1 - 5 av 266 avhandlingar innehållade ordet samspel.

 1. 1. Uppdrag samspel en studie om elevers samspelskunnande i bollspel i ännet idrott och hälsa

  Författare :Gunnar Teng; Håkan Larsson; Lars Tore Ronglan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; ball games; cooperation; learning games; talk and action; transaction; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : This study is an intervention study conducted on students in the middle years of a Swedish suburban school. The aim of the study is to examine students’ cooperative skills in ball games in the subject of physical education. LÄS MER

 2. 2. Säljande samspel : en sociologisk studie av privat servicearbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Kristina Abiala; Lennart G. Svensson; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interactive service work; service encounter; emotional labor; feeling rules; display rules; deep acting; surface acting; organisational frames; routinization; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Interaction between people can be seen as a distinctive feature of 'post-industrial society'. In this study I investigate some of the conditions for this encounter in private service work in Sweden. I start by discussing some important concepts: service, service encounter and emotional labour. LÄS MER

 3. 3. Institutionella samspel Om möten mellan en kommersiell och en ideell logik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Emilia Kvarnstrom; Lars Strannegård; Linda Wedlin; Josef Pallas; Rolf Solli; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; institutional logics; institutional theory; partnerships; cross-sectoral partnerships; hybrid organization; actor; narrative.; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Institutional logics create order and stability. They organize interaction and prescribe how we should behave towards each other. Such logics have generally been regarded as exclusive, in the sense that an organizational field is always guided by a single institutional logic. LÄS MER

 4. 4. Uppdrag samspel - en studie om elevers samspelskunnande i bollspel i ämnet idrott och hälsa

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Gunnar Teng; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Learning; ball games; cooperation; learning games; talk and action; transaction; gaps; standing fast; encounters; meaning-making; practical epistemology analysis; pragmatism.;

  Sammanfattning : This study is an intervention study conducted on students in the middle years of a Swedish suburban school. The aim of the study is to examine students’ cooperative skills in ball games in the subject of physical education. LÄS MER

 5. 5. Lärande samspel för effektivitet En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Engström; Johan Karltun; Maria Gustavsson; Per-Erik Ellström; Margareta Oudhuis; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; organizational learning; interaction; communication; work groups; SME; effectiveness; Lärande; organisatoriskt lärande; samspel; kommunikation; arbetsgrupper; SME; effektivitet;

  Sammanfattning : En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. LÄS MER