Sökning: "Pedagogy"

Visar resultat 1 - 5 av 1455 avhandlingar innehållade ordet Pedagogy.

 1. 1. Lärare av idag om konstitutioneringen av identitet och roll

  Detta är en avhandling från Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Göran Brante; Högskolan Kristianstad.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogy; teacher work conditions; work complexities; relations; pedagogy; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis comprises four articles and a summarizing text. The articles build on three sets of data regarding various aspects of the teaching profession. LÄS MER

 2. 2. The Ambivalent Potentiality of Vulnerability : Museum Pedagogy in Exhibitions on Difficult Matters and its Ethical Implications

  Detta är en avhandling från Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Katrine Tinning; [2017-12-01]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Museum pedagogy; Exhibitions on Difficult Matters; vulnerability; History didactics; Relational Pedagogy; Dark Heritage; Difficult Knowledge; Museum Education; Museum Management; Museum Studies; Museum Ethics; Difficult Heritage; Museology;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to critically investigate and problematize how museum exhibitions on Difficult Matters, like war and sexual violence, can be designed in order to contribute to teaching-learning relations between museum and visitor, which may transform existing perceptions of self, others, and the world and evoke a deepened sense of responsibility in the viewers, i.e. LÄS MER

 3. 3. Pedagogik, plats och prestationer en etnografisk studie om en skola i förorten

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Anneli Schwartz; Högskolan i Borås.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogy; response; segregation; pupils; ethnography; Bernstein; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Sammanfattning : This thesis is part of a Swedish Research Council financed project called The School and its Surroundings (Omvärlden och skolan: Vetenskapsrådet, 2005-3440) and is based on a thorough examination of the pedagogical practices that took place in a particular school in a multicultural suburb. A main aim was to analyse these practices and the pupils’ responses to them in relation to descriptions of the school and its needs, attainments and difficulties as provided by the pupils, teachers and others,including the media. LÄS MER

 4. 4. Frisk och stark med skolradion : Pedagogik och retorik i hälsoprogram 1930-1959

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Titti Forsslund; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalistik; Journalism; Pedagogics; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Rhetoric; school radio; educational broadcasting; history; pedagogy; health;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the history of the Swedish School Radio Broadcasting service from its start in the end of the 1920s through the 1950s. The focus of the research is radio programmes for health education. LÄS MER

 5. 5. Bångstyriga barn : Makt, normer och delaktighet i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ordfront förlag

  Författare :Klara Dolk; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; norms; participation; gender pedagogy; equal treatment; children s rights; critical pedagogy; preschool; early childhood education; resistance; children’s resistance; age; gender; makt; normer; delaktighet; genuspedagogik; likabehandling; barns rättigheter; kritisk pedagogik; normkritisk pedagogik; förskola; motstånd; barns motstånd; ålder; genus; valstund; barnråd; husmodellen; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In recent years, feminist research in education has put an increasing emphasis on the relationship between children and adults, mostly connected to a critique of gender pedagogy and other forms of so-called “fundamental values education” (värdegrundsarbete). This study looks at the power relations between children and adults in preschool in the context of educational activities intending to increase gender equity, social equality, and participation. LÄS MER