Sökning: "plats"

Visar resultat 1 - 5 av 1428 avhandlingar innehållade ordet plats.

 1. 1. Ta plats : Plats-specifika spel i dialog med feministisk teknovetenskap

  Författare :Annika Olofsdotter Bergström; Pirjo Elovaara; Åsa Ståhl; Monica Sand; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; site-specific games; playable cities; feminist technoscience; playingdesign; intra-action; care; touch; Plats-specifika spel; spelbara städer; feministisk teknovetenskap; spelandekropp; spelandedesign; intra-aktion; omsorg; beröring; Technoscience studies; Teknovetenskapliga studier;

  Sammanfattning : Min utgångpunkt för den här avhandlingen är att undersöka hur ett spelande som utgår från spelarnas fysiska kroppar och publika platser kan få betydelse i städers vardagsliv. Jag utgår ifrån att den fysiska platsen och spelarens kropp får för lite uppmärksamhet i plats-specifika spel. LÄS MER

 2. 2. Jagets plats : gestaltningen av det kvinnliga subjektet i Katarina Frostensons Nilen, Traum, Sal P och Staden

  Författare :Barbro Sigfridsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Authors; Sweden; 20th century; 21st century; Drama; Feminist theory; Frostenson; Katarina; 1953; teateruppsättningar; Svensk dramatik; kvinnliga författare; Teateruppsättningar genusaspekter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. På plats i historien : Studier av hembygsföreningar på 2000-talet

  Författare :Anna Eskilsson; Erling Bjurström; Peter Aronsson; Svante Beckman; Lars Strömbäck; Bo Sundin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Place; use of history; local history; local identity; local heritage societies; local heritage movement; social movement; Linköping; Östergötland; Plats; historiebruk; lokalhistoria; lokal identitet; hembygdsförening; hembygdsrörelsen; folkrörelse; Linköping; Östergötland; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Local heritage societies were established in Sweden for about a hundred years ago. The societies responded to the large changes of industrialisation, emigration and urbanisation during that time. Today there are about 2 000 societies with almost half a million members altogether. LÄS MER

 4. 4. Plats för kulturarv och turism : Grythyttan - en fallstudie av upplevelser, värderingar och intressen

  Författare :Lotta Braunerhielm; Sune Berger; Sven-Erik Karlsson; Magnus Bohlin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; plats; kulturarv; turism; identitet; upplevelser; måltid; destination; Grythyttan; Bergslagen; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography; place; cultural heritage; tourism; identity; experience; meal;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the tension between cultural heritage and tourism development. A case study was carried out in Grythyttan, a cultural-historical place, located in the municipality of Hällefors in Bergslagen. The central aim of the study is to explore, understand and interpret the tensions between cultural heritage and tourism. LÄS MER

 5. 5. Plats och entreprenörskap : fallet Åre

  Författare :Mikael Skålén; Anders Malmberg; Kjell Haraldsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Local business development; economic geography; social capital; cluster; creative class; place attractiveness; entrepreneurship; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This licentiate thesis examines why Åre, the premium skiresort of Sweden, is so successful inproducing new small and medium sized firms. Since the 1980s, Åre has been among the highestranked Swedish municipalities when it comes to new firm formation, and their survial rateis better than in the rest of the country. LÄS MER