Sökning: "pedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet pedagog.

 1. 1. Signe Hebbe (1837-1925) : skådespelerska, operasångerska, pedagog

  Författare :Inga Lewenhaupt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Hebbe; Signe; 1837-1925;

  Sammanfattning : Diss.... LÄS MER

 2. 2. Vad händer med dialogen? : En studie av dialogisk interaktion mellan pedagog och barn i förskolan

  Författare :Maria Fredriksson Sjöberg; Monika Vinterek; Anette Emilson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; teacher; child; dialogue; interaction; communication; multiparty call; philosophy of dialogue; relational pedagogy; video observation; förskola; pedagog; barn; dialog; interaktion; kommunikation; flerpartssamtal; dialogfilosofi; relationell pedagogik; video-observation; pedagogiskt arbete; educational work; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study is to gain knowledge about dialogues in the setting of the preschool. The more in-depth purpose is to highlight what happens in dialogues between a teacher and a child when more children join the situation of interaction in which the dialogue is taking place. LÄS MER

 3. 3. De yngsta barnens möjligheter till samspel på förskolegården

  Författare :Carina Berkhuizen; Malmö högskola; []
  Nyckelord :interaction; physical; environment; preschool; yard; pedagogue; pedagogues; youngest; children; actors; opportunities; child; Sweden; socio-cultural; perspective; ecological; environmental; psychology; segment; artefact; artefacts; context; 1-3 years; förskola; förskolegård; de yngsta barnen; 1-3 år; samspel; interaktion; pedagog; miljöpsykologi; sociokulturellt perspektiv; ekologisk psykologi; samspelsstråk; samspelsknutpunkt; pedagogik; förskolepedagogik; språk; möjlighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Från fritidens pedagog till hjälplärare : Fritidspedagogers och lärares yrkesrelation i integrerade arbetslag

  Författare :Finn Calander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; education; episode; integration; interprofessional collaboration; leisure time centre; recreation instructor; strategic context; structuration theory; work team; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The restructuring of the Swedish comprehensive school has brought child care and schoolcloser together. During the 90's leisure time centres (LTCs) were physically integrated into school buildings. Therefore, today teachers and recreation instructors (RIs) often worktogether in teams. LÄS MER

 5. 5. Kompletterande anknytningsperson på förskola

  Författare :Birthe Hagström; Lunds universitet; []
  Nyckelord :utveckling; anknytning; Affekt; fortbildning; narrative; omsorg; pedagog; tillit; samarbete;

  Sammanfattning : Children whose parents suffer from mental illness are a neglected group. The child´s need of a secure predictable grown up, is not always compatible with the parents abilities to care for the child. LÄS MER