Sökning: "Jönköping University"

Visar resultat 1 - 5 av 130 avhandlingar innehållade orden Jönköping University.

 1. 1. Cariological Studies on Endodontically Treated Teeth

  Författare :Khalid Merdad; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caries risk; Caries susceptibility; Cariogram; Endodontic treatment; Jönköping; Sweden; Micro-CT; Recurrent caries; Saudi Arabia;

  Sammanfattning : Caries might jeopardize the long-term successful outcome of endodontic therapy. Therefore, it is of an interest for the endodontist to evaluate caries susceptibility of root-filled teeth (RFT). In the present thesis, several studies were conducted to explore this relationship. LÄS MER

 2. 2. Ett särskilt perspektiv på högre studier? : Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet

  Författare :Annelie Andersén; Christina Chaib; Ann-Marie Laginder; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; folk high school; widening participation; social representations; distinctive caracter; university; social identity; liberal adult education; popular adult education; free associations; folkhögskola; breddad rekrytering; sociala representationer; särart; universitet; social identitet; folkbildning; fria associationer; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att undersöka folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet. Enligt teorin om sociala representationer är folkhögskoledeltagarnas sociala representationer om högskola och universitet något som skapas socialt och förändras beroende på deltagarnas erfarenheter av högskola och universitet. LÄS MER

 3. 3. Rödsot i Sverige 1750-1900: En sjukdoms demografiska och medicinska historia

  Författare :Helene Castenbrandt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :History of medicine; demography; mortality; epidemic; endemic; dysentery; bloody flux; Sweden; Jönköping County;

  Sammanfattning : major scourge in developing countries. In Sweden and the rest of the Western world, however, the disease is almost gone. These circumstances were very much different before the decline of infectious diseases among causes of death in the 19th century. Prior to that, dysentery affected Sweden at times with powerful epidemic outbreaks. LÄS MER

 4. 4. ”Man vill ju klara sig själv” : Studievardagen för studenter med Asperger syndrom i högre utbildning

  Författare :Ann Simmeborn Fleischer; Mats Granlund; Berth Danermark; Margareta Adolfsson; Anders Möller; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :Asperger syndrome; Higher education; everyday student-life; support; catch-22; struggle; alienation; stigmatization; dramaturgical perspective; university; relatives; coordinator; disability; Code set; ICF; Asperger syndrom; högre utbildning; studievardag; studenter med Asperger syndrom i behov av stöd; stöd; moment-22; kamp; alienation; stigmatisering; dramaturgi; högskola; universitet; anhöriga; samordnare; Code set; ICF; kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : SammanfattningSedan början av 2000-talet har det skett en markant ökning av studier gällande barn och ungdomar och Autism. Dock är det så att den mesta forskningen fortfarande är inom det medicinska området. Endast ett fåtal av studierna rör vuxna med Asperger syndrom (AS) som studerar på högskola/universitet. LÄS MER

 5. 5. Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009

  Författare :Anders Dybelius; Högskolan i Jönköping; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Georg Carl von Döbeln; Johan Ludvig Runeberg; Use of history; culture of history; sybolic figure; educational culture; popular culture; commemorative culture; Georg Carl von Döbeln; use of history; symbolic figure;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the use of history in relation to General Georg Carl von Döbeln (1758–1820), a prominent Swedish commander in the “Finnish War” of 1808–1809. The empirical material is extensive and includes, among others, a dissertation, biographies, movies, newspapers and weekly journals, an opera, a radio play, novels, a students’ farce, theatre plays, video recordings from various commemorative events, and annuals. LÄS MER