Sökning: "Jönköping University"

Visar resultat 1 - 5 av 538 avhandlingar innehållade orden Jönköping University.

 1. 1. Ett särskilt perspektiv på högre studier? : Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet

  Författare :Annelie Andersén; Christina Chaib; Ann-Marie Laginder; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; folk high school; widening participation; social representations; distinctive caracter; university; social identity; liberal adult education; popular adult education; free associations; folkhögskola; breddad rekrytering; sociala representationer; särart; universitet; social identitet; folkbildning; fria associationer; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att undersöka folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet. Enligt teorin om sociala representationer är folkhögskoledeltagarnas sociala representationer om högskola och universitet något som skapas socialt och förändras beroende på deltagarnas erfarenheter av högskola och universitet. LÄS MER

 2. 2. Cariological Studies on Endodontically Treated Teeth

  Författare :Khalid Merdad; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caries risk; Caries susceptibility; Cariogram; Endodontic treatment; Jönköping; Sweden; Micro-CT; Recurrent caries; Saudi Arabia;

  Sammanfattning : Caries might jeopardize the long-term successful outcome of endodontic therapy. Therefore, it is of an interest for the endodontist to evaluate caries susceptibility of root-filled teeth (RFT). In the present thesis, several studies were conducted to explore this relationship. LÄS MER

 3. 3. ”Man vill ju klara sig själv” : Studievardagen för studenter med Asperger syndrom i högre utbildning

  Författare :Ann Simmeborn Fleischer; Mats Granlund; Berth Danermark; Margareta Adolfsson; Anders Möller; Jönköping University; []
  Nyckelord :Asperger syndrome; Higher education; everyday student-life; support; catch-22; struggle; alienation; stigmatization; dramaturgical perspective; university; relatives; coordinator; disability; Code set; ICF; Asperger syndrom; högre utbildning; studievardag; studenter med Asperger syndrom i behov av stöd; stöd; moment-22; kamp; alienation; stigmatisering; dramaturgi; högskola; universitet; anhöriga; samordnare; Code set; ICF; kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : SammanfattningSedan början av 2000-talet har det skett en markant ökning av studier gällande barn och ungdomar och Autism. Dock är det så att den mesta forskningen fortfarande är inom det medicinska området. Endast ett fåtal av studierna rör vuxna med Asperger syndrom (AS) som studerar på högskola/universitet. LÄS MER

 4. 4. El uso de combinaciones de palabras con que en un corpus de aprendices suecos de español como lengua extranjera

  Författare :Aymé Pino Rodríguez; Jönköping University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Corpus linguistics; Contrastive analysis; Learners corpus; Spanish as a Foreign Language; Word combinations; Idiom principle; Collocations; Interlanguage; Lingüística de corpus; Análisis contrastivo; Corpus de aprendices; Español como lengua extranjera; Combinaciones de palabras; Principio idiomático; Colocaciones; Interlengua; Corpus linguistics; Interlanguage.;

  Sammanfattning : Previous research in phraseological studies has approached the difficulties that learners of foreign and second languages have to produce word combinations derived from idiomatic- or phraseological principles. Using the theoretical framework of Sinclair’s idiom principle and applying a corpus-based methodological approach to contrastive linguistics and the study of interlanguage, I have analyzed the use of Spanish word sequences by Swedish learners. LÄS MER

 5. 5. Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies

  Författare :Pernilla Rendahl; Björn Westberg; Christina Moell; Ole Gjems-Onstad; Jönköping University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cross-border taxation; value added tax; goods and services tax; international double taxation; Financial law; Finansrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER