Sökning: "Kristina Abiala"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kristina Abiala.

  1. 1. Säljande samspel : en sociologisk studie av privat servicearbete

    Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

    Författare :Kristina Abiala; Stockholms universitet.; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interactive service work; service encounter; emotional labor; feeling rules; display rules; deep acting; surface acting; organisational frames; routinization; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

    Sammanfattning : Interaction between people can be seen as a distinctive feature of 'post-industrial society'. In this study I investigate some of the conditions for this encounter in private service work in Sweden. I start by discussing some important concepts: service, service encounter and emotional labour. LÄS MER