Sökning: "preschool"

Visar resultat 1 - 5 av 357 avhandlingar innehållade ordet preschool.

 1. 1. Uppdrag undervisning : Bland ärtpåsar och lagtexter i förskolan

  Författare :Ebba Hildén; Annica Löfdahl Hultman; Katarina Ribaeus; Christian Eidevald; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching; preschool; early childhood education; toddlers; principal; preschool teacher; non-verbal communication; undervisning; förskola; de yngsta förskolebarnen; rektor; förskollärare; icke-verbal kommunikation; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The focus of this doctoral dissertation is the teaching preschool teacher and how the teaching mission is transformed and shaped by different actors. The perspectives of three actors are addressed in empirical studies; 1-2 year old preschool children, the preschool principal and the preschool teacher. LÄS MER

 2. 2. Förskolans formande : Statlig reglering 1944–2008

  Författare :Maria Folke-Fichtelius; Ulf P Lundgren; Eva Forsberg; Christian Lundahl; Peder Haug; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; early childhood education and care; curriculum theory; educational politics; cultural reproduction; state regulation; boundary work; boundary object; official classification; activity system; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Preschool is a central part of Swedish family life. The manner in which the state regulates preschool through laws, ordinances, and various kinds of written objectives has an impact on many people in the Swedish society. The thesis examines the development of preschool state regulation from the 1940s until 2008. LÄS MER

 3. 3. Bilderboken i förskolan : En utgångspunkt för samspel

  Författare :Maria Simonsson; Gunilla Halldén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Picture book; Preschool; Child perspective; Agency; Material Culture; Ethnography; Subject positioning; Interaction; Everyday Practice; Förskolebarn; Bilderböcker; Social interaktion; Litteraturpedagogik; Förskolan; Lek; Barns fantasiliv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The main purpose of the study is to investigate how children use picture books in the everyday practices in the Swedish pre-school. More specifically, I want to study the use of picture books based on the child's interaction with the book. LÄS MER

 4. 4. Det ansvarsfulla mötet : En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan

  Författare :Mie Josefson; Hillevi Lenz Taguchi; Sven Persson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; care; responsibility; preschool; preschool teacher; ethics of care; proximity ethics; reworking qualitative data; omsorg; ansvar; förskola; förskolepedagog; omsorgsetik; närhetsetik; sekundär analys; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis embraces Care in the discipline of Early Childhood Education. In this thesis, the concept of responsibility is used to analyze the meaning of care in preschool. LÄS MER

 5. 5. Diagnosis of eczema in preschool children and course of disease during childhood

  Författare :Laura von Kobyletzki; Dermatologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; preschool; dermatitis; atopic diagnosis; infant; questionnaire; written parental; atopic dermatitis; preschool child; longitudinal study; prognosis; epidemiology; asthma; and rhinititis;

  Sammanfattning : Abstract In childhood atopic dermatitis (AD) is the most frequent inflammatory condition. Validated eczema questionnaires have been available for schoolchildren only, but the incidence of atopic dermatitis is highest during infancy. LÄS MER