Sökning: "preschool"

Visar resultat 1 - 5 av 358 avhandlingar innehållade ordet preschool.

 1. 1. Förskolans formande : Statlig reglering 1944–2008

  Författare :Maria Folke-Fichtelius; Ulf P Lundgren; Eva Forsberg; Christian Lundahl; Peder Haug; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; early childhood education and care; curriculum theory; educational politics; cultural reproduction; state regulation; boundary work; boundary object; official classification; activity system; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Preschool is a central part of Swedish family life. The manner in which the state regulates preschool through laws, ordinances, and various kinds of written objectives has an impact on many people in the Swedish society. The thesis examines the development of preschool state regulation from the 1940s until 2008. LÄS MER

 2. 2. Bilderboken i förskolan : En utgångspunkt för samspel

  Författare :Maria Simonsson; Gunilla Halldén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Picture book; Preschool; Child perspective; Agency; Material Culture; Ethnography; Subject positioning; Interaction; Everyday Practice; Förskolebarn; Bilderböcker; Social interaktion; Litteraturpedagogik; Förskolan; Lek; Barns fantasiliv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The main purpose of the study is to investigate how children use picture books in the everyday practices in the Swedish pre-school. More specifically, I want to study the use of picture books based on the child's interaction with the book. LÄS MER

 3. 3. Det ansvarsfulla mötet : En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan

  Författare :Mie Josefson; Hillevi Lenz Taguchi; Sven Persson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; care; responsibility; preschool; preschool teacher; ethics of care; proximity ethics; reworking qualitative data; omsorg; ansvar; förskola; förskolepedagog; omsorgsetik; närhetsetik; sekundär analys; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis embraces Care in the discipline of Early Childhood Education. In this thesis, the concept of responsibility is used to analyze the meaning of care in preschool. LÄS MER

 4. 4. Diagnosis of eczema in preschool children and course of disease during childhood

  Författare :Laura von Kobyletzki; Dermatologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; preschool; dermatitis; atopic diagnosis; infant; questionnaire; written parental; atopic dermatitis; preschool child; longitudinal study; prognosis; epidemiology; asthma; and rhinititis;

  Sammanfattning : Abstract In childhood atopic dermatitis (AD) is the most frequent inflammatory condition. Validated eczema questionnaires have been available for schoolchildren only, but the incidence of atopic dermatitis is highest during infancy. LÄS MER

 5. 5. Production and Products of Preschool Documentation : Entanglements of children, things, and templates

  Författare :Katarina Elfström Pettersson; Eva Reimers; Susanne Severinsson; Maria Simonsson; Mathias Martinsson; Annica Löfdahl Hultman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; preschool practice; preschool documentation; systematic quality development work; agential realism; posthumanism; Förskola; förskolepraktik; dokumentation i förskolan; systematiskt kvalitetsarbete; agentisk realism; posthumanism;

  Sammanfattning : The objective of the present study is to produce knowledge about how children, things, documents, computers, teachers, templates and other entities take part in and produce documentation in preschool systematic quality development work. The thesis asks questions about how and what is produced as quality in preschool documentation. LÄS MER