Sökning: "Lennart G. Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Lennart G. Svensson.

 1. 1. Från bildning till utbildning. Del II. Universitetens om vandling från 1100-talet till 1870-talet

  Författare :Lennart G. Svensson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Methodology for evaluation of hazards from solid waste and landfill-generated leachate

  Författare :Britt-Marie Svensson; Lennart Mathiasson; Lennart Mårtensson; Ann-Sofi Rehnstam-Holm; Kristianstad University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Avfall har alltid uppkommit i alla samhällen i alla tider. Det vanligaste sättet att hand om det har varit att samla avfallet i soptippar (deponier) på mark som ansetts obrukbar, t.ex. i sankmarker utanför bebyggelsen. LÄS MER

 3. 3. Methodology for evaluation of hazards from solid waste and landfill-generated leachate

  Författare :Britt-Marie Svensson; Lennart Mathiasson; Lennart Mårtensson; Ann-Sofi Rehnstam-Holm; Kenneth M. Persson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Analytical protocol; organic pollutants; toxicity test; landfill leachate; leachate treatment; leaching test; waste acceptance criteria; Chemistry; Kemi; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; leaching test; waste acceptance criteria.;

  Sammanfattning : A methodology based on an analytical protocol for evaluation of hazards from landfill leachate and solid waste is described. A dynamic analytical protocol, the LAQUA protocol, including measurements of inorganic and water-quality parameters, polar and non-polar organic marker compounds, and toxicity, was constructed. LÄS MER

 4. 4. Säljande samspel : en sociologisk studie av privat servicearbete

  Författare :Kristina Abiala; Lennart G. Svensson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; interactive service work; service encounter; emotional labor; feeling rules; display rules; deep acting; surface acting; organisational frames; routinization; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Interaction between people can be seen as a distinctive feature of 'post-industrial society'. In this study I investigate some of the conditions for this encounter in private service work in Sweden. I start by discussing some important concepts: service, service encounter and emotional labour. LÄS MER

 5. 5. Lärares lärande om elever - en sociologisk studie om yrkespraktik

  Författare :Lisbeth Ranagården; Lennart G. Svensson; Per-Erik Ellström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :teachers´learning; profession; street level bureaucrats; human service organizations; knowledge; diagnosis; inference; treatment; development conversation; categories; teacher´s learning; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This is a study of how professional teachers’ learning about students takes place in relation to changed requirements and new organisational preconditions. Based on an approach from the theory of professions with inspiration by Lipsky’s concept of street level bureaucrats, it examines which strategies or methods teachers develop in order to cope with the changes. LÄS MER