Sökning: "LTD4"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade ordet LTD4.

 1. 1. LTD4 signalling via beta-catenin: a possible link between inflammation and cancer

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Maryna Mezhybovska; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LTD4; beta-catenin; colorectal cancer; CysLT1R; proliferation; inflammation;

  Sammanfattning : The pro-inflammatory mediator LTD4 is an important component in the pathogenesis of inflammatory conditions as inflammatory bowel diseases. Patients suffering from inflammatory bowel diseases face an increased risk of intestinal cancer development. LÄS MER

 2. 2. Regulation of survival and proliferation of human intestinal epithelial cells by leukotriene D4

  Detta är en avhandling från Sailaja Paruchuri, Entrance-78, 3rd floor, U-MAS, SE-20502, Malmo, Sweden

  Författare :Sailaja Paruchuri; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rac; General pathology; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi; PI3K; CREB; p90RSK; Erk-1 2; PKC; inflammation; migration apoptosis; proliferation; LTD4; cell survival;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inflammation is a protective response against injury or infection (the invading microbes or their toxins) with the aim being the removal of causal agent followed by the repair process. Without inflammation, infections would go unchecked and wounds would not heal. However, inflammation is like a double-edged sword. LÄS MER

 3. 3. Regulation of the cytoskeleton and the adhesiveness of intestinal epithelial cells by leukotriene D4

  Detta är en avhandling från Anita Sjölander, Depatment of Laboratory Medicine, Division of Experimental Pathology, Malmö University Hospital, Malmö, Sweden

  Författare :Ramin Massoumi; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oncology; Cytology; patologisk anatomi; Patologi allmän ; pathological anatomy; General pathology; PKC; vinculin; actin filament; focal adhesion; LTD4; integrin; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; Biochemistry; Metabolism; Biokemi; metabolism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inflammationsreaktioner kan utlösas i alla vävnader som ett generellt svar på olika stimuli. En defekt eller utebliven reaktion kan leda till svåra infektion sjukdomar. De olika stimuli som startar den inflammatoriska processen frisätter olika inflammationsmediatorer i vävnaden. LÄS MER

 4. 4. Influence of leukotriene D4 and cyclooxygenase-2 on cell survival

  Detta är en avhandling från Katarina Wikström, Experimental Pathology, Lund University, U-MAS, Entrance 78, 205 02 Malmö

  Författare :Katarina Wikström; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pathological anatomy; Patologi allmän ; General pathology; colorectal cancer; inflammation; apoptosis; LTD4; COX-2; patologisk anatomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En avgörande skillnad mellan encelliga organismer såsom bakterier och multicellulära som oss själva är behovet av kommunikation och samarbete mellan cellerna. Redan under fosterstadiet måste cellerna meddela sig med varandra avseende var de skall ta vägen och vilka uppgifter var och en skall åta sig. LÄS MER

 5. 5. Involvement of Eicosanoid Signaling in Intestinal Epithelial Cell Survival

  Detta är en avhandling från Anita Sjolander

  Författare :John Öhd; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; General pathology; Tcf Lef; Bcl-2 family; b-catenin; 5-LO; apoptosis; cell survival; colorectal cancer; COX-2; LTD4; CysLT1 R; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad bestämmer om en cell skall dö? En viktig, avgörande faktor är vilken signal cellen får från omgivningen. Den måste nämligen vara mycket öppen för intryck och beredd att tjänstvilligt dö på begäran, eftersom hela den flercelliga varelsen beror av att det fungerar så. LÄS MER