Sökning: "interactive service work"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden interactive service work.

 1. 1. Making Questions and Answers Work Negotiating Participation in Interview Interaction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Clara Iversen; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interviews; participation; epistemics; institutional-talk-in-interaction; questions and answers; social studies of childhood; sociology of scientific knowledge; discursive psychology; conversation analysis;

  Sammanfattning : The current thesis explores conditions for participation in interview interaction. Drawing on the ethnomethodological idea that knowledge is central to participation in social situations, it examines how interview participants navigate knowledge and competence claims and the institutional and moral implications of these claims. LÄS MER

 2. 2. Collaboration in Health and Social Care Service User Participation and Teamwork in Interprofessional Clinical Microsystems

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Susanne Kvarnström; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consumer participation; collaboration; empowerment; microsystem; interprofessional; teamwork; service user participation; social citizenship.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : This thesis addresses the relationship between citizens and the welfare state with a focus on the collaboration between service users and professionals in Swedish health and social care services. The overall aim of the thesis was to explore how professionals and service users experience collaboration in health and social care. LÄS MER

 3. 3. Formative assessment teacher knowledge and skills to make it happen

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Charlotta Vingsle; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; formative assessment; teacher knowledge; mathematics; interactive dialouges; compulsory school; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Several studies have demonstrated that substantial learning gains are possible when teachers use formative assessment in their classroom practice. At the heart of most definitions of formative assessment lies the idea of collecting evidence of students’ thinking and learning, and based on this information modifying teaching to better meet students’ needs. LÄS MER

 4. 4. Forskarstött förändringsarbete i själva verket Att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Anette Karltun; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interactive research; action research; work for change; participation; learning; intervention; ergonomics; man-technology-organization; interdisciplinary research; sociotechnical systems; human factors; systems perspective; Interaktiv forskning; aktionsforskning; socioteknik; human factors; systemperspektiv; förändringsarbete; participation; delaktighet; lärande; intervention; ergonomi; människa-teknik-organisation; tvärvetenskaplig forskning; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : Denna avhandling belyser forskarstött förändringsarbete, inom ”Servicenätet Posten”, den division inom Posten Sverige AB som ansvarar för postdistribution till kunderna. Förändringsarbetet har handlat om att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare. LÄS MER

 5. 5. Säljande samspel : en sociologisk studie av privat servicearbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Kristina Abiala; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interactive service work; service encounter; emotional labor; feeling rules; display rules; deep acting; surface acting; organisational frames; routinization; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Interaction between people can be seen as a distinctive feature of 'post-industrial society'. In this study I investigate some of the conditions for this encounter in private service work in Sweden. I start by discussing some important concepts: service, service encounter and emotional labour. LÄS MER