Sökning: "Emilia Kvarnstrom"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Emilia Kvarnstrom.

  1. 1. Institutionella samspel : Om möten mellan en kommersiell och en ideell logik

    Författare :Emilia Kvarnstrom; Lars Strannegård; Linda Wedlin; Josef Pallas; Rolf Solli; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; institutional logics; institutional theory; partnerships; cross-sectoral partnerships; hybrid organization; actor; narrative.; Business Studies; Företagsekonomi;

    Sammanfattning : Institutional logics create order and stability. They organize interaction and prescribe how we should behave towards each other. Such logics have generally been regarded as exclusive, in the sense that an organizational field is always guided by a single institutional logic. LÄS MER