Sökning: "Gunnar Teng"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Gunnar Teng.

 1. 1. Uppdrag samspel en studie om elevers samspelskunnande i bollspel i ännet idrott och hälsa

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Gunnar Teng; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; ball games; cooperation; learning games; talk and action; transaction; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : This study is an intervention study conducted on students in the middle years of a Swedish suburban school. The aim of the study is to examine students’ cooperative skills in ball games in the subject of physical education. LÄS MER

 2. 2. Uppdrag samspel - en studie om elevers samspelskunnande i bollspel i ämnet idrott och hälsa

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Gunnar Teng; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Learning; ball games; cooperation; learning games; talk and action; transaction; gaps; standing fast; encounters; meaning-making; practical epistemology analysis; pragmatism.;

  Sammanfattning : This study is an intervention study conducted on students in the middle years of a Swedish suburban school. The aim of the study is to examine students’ cooperative skills in ball games in the subject of physical education. LÄS MER