Sökning: "children"

Visar resultat 1 - 5 av 3668 avhandlingar innehållade ordet children.

 1. 1. De vanartade barnen : Mötet mellan barn, föräldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd 1903 - 1925

  Författare :Maria Sundkvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of Childhood; Family Strategies; History from Below; Children s Culture; Child Saving; Children s Welfare Board; Juvenile Delinquency; Social Welfare; Resistance; Social Control; barn; barndom; tvångsomhändertagande; socialhistoria; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The study deals with the children, parents and authorities ofNorrktsping at the beginning of the twentieth century, and with the social and cultural consequences of a new law concerning child welfare. It focuses on the effects of the new legislation on the children and their families. LÄS MER

 2. 2. Barn i rörelse : Om förutsättningar för utveckling i alternativa (?) idrottsaktiviteter

  Författare :Johan Högman; Christian Augustsson; Pernilla Hedström; Annica Löfdahl; Johan Norberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; alternative sports programs; physical activity; children; development; bioecological theory; alternativa idrottsaktiviteter; fysisk aktivitet; rörelse; barn; utveckling; bioekologisk teori; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The focus of this doctoral dissertation is programs and interventions aiming to increase the proportion of children that is physically active. These efforts are called alternative sports activities as their ambition is to offer alternative developmental paths that may complement the traditional sporting environments. LÄS MER

 3. 3. TV FOR CHILDREN : How the Swedish Public Service Television Imagines a Child Audience

  Författare :Åsa Pettersson; Anna Sparrman; Bengt Sandin; Cynthia Carter; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Children; television; public service; child audience; TV programming; Barn; TV; public service; barnpublik; TV program;

  Sammanfattning : The study explores how the Swedish public service TV institution imagines a child audience in a societal context where the broadcasting landscape hastransformed greatly over the past thirty years and where TV is seen to  constitute both risks and benefits for children. The concept of TV for children is established to broaden the scope for studying what has been broadcast for a child audience on public service TV. LÄS MER

 4. 4. Children with cancer : focusing on their fear and on how their fear is handled

  Författare :Agneta Anderzén-Carlsson; Venke Sörlie; Mona Kihlgren; Olof Rydén; Örebro universitet; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Children; cancer; fear; handling; Medicine; Medicin; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Various fears in children with cancer have previously been identified as a result of studying e.g. symptom experiences, distress and uncertainty within this population. Studies of the meaning the children give to their fear, as well as the handling of their fear seem to be sparse, however. LÄS MER

 5. 5. Barn och etik : möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag

  Författare :Bodil Halvars-Franzén; Gunilla Dahlberg; Eva Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Children; ethics; the ethical encounter; fundamental values; pedagogical approach; listening; play; the encounter with nature; ESD; barn; etik; det etiska mötet; värdegrund; etnografi; förhållningssätt; lek; möte med naturen; lärande i hållbar utveckling; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The aim is to examine how children create and embody ethics by analyzing their encounters and how possibilities are conditioned by the framework surrounding them. The focus has been on the following problem areas: Conditions that enable children’s ethical encounters with regard to frameworks, rules and order Conditions that enable children’s ethical encounters related to the teachers’ approach Children’s encounters in play from an ethical perspective Children’s encounters with nature from an ethical perspective The theoretical standpoint is ”the ethics of an encounter” from Emmanuel Levinas’ idea of ethics of alterity. LÄS MER