Sökning: "buss"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet buss.

 1. 1. De adminiculis promovendæ felicitatis reipublicæ, dissertatio historico-politica; cujus partem priorem, consens. ampliss. facult. philoph. [sic] in illustri academia Upsaliensi, candidæ bonorum censuræ modeste submittent præses et auctor mag. Jahan. Bened. Buss, alumnus Piperianus, et respondens, Gideon Herman. DeRogier, Ostro Gothi, in audit. Carol. maj. d. XX. Junii MDCCLXI. H. a. m. s

  Detta är en avhandling från Upsaliæ. [s.n.]

  Författare :Jahannes Benedicti Buss; Gideon Herman de Rogier; Uppsala universitet.; [1761]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Towards sustainable urban transportation Test, demonstration and development of fuel cell and hybrid-electric buses

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anders Folkesson; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; acceptance; analysis; auxiliary system; bus; Clean Urban Transport for Europe; concept; CUTE; demonstration; driver; drive cycle; duty cycle; energy flow; evaluation; fuel cell; heavy duty vehicle; hybrid management; hybrid vehicle; hydrogen; passenger; PEM; safety; Sankey diagram; series hybrid; sustainable; test; urban transport; vehicle simulation; acceptans; analys; hjälpaggregat; buss; Clean Urban Transport for Europe; koncept; CUTE; demonstration; körcykel; förare; energiflöde; utvärdering; bränslecell; tunga fordon; hybridsystemkontroll; hybridfordon; vätgas; passagerare; PEM; säkerhet; Sankey-diagram; seriehybrid; uthållig; hållbar; test; stadstransport; fordonssimulering; TECHNOLOGY Engineering mechanics Vehicle engineering; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Farkostteknik; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik;

  Sammanfattning : Several aspects make today’s transport system non-sustainable:• Production, transport and combustion of fossil fuels lead to global and local environmental problems.• Oil dependency in the transport sector may lead to economical and political instability. LÄS MER

 3. 3. Historia foederum, præcipue recentiorum, Sveciam inter & Russiam; cujus particulam primam, consent. ampliss. eacultat. philos. in regia academia Upsaliensi, præside mag. Carolo Fred. Georgii, ... dissertatione graduali, eruditorum examini modeste offert Jahannes Benedict. Buss, Ostro-Gothus. In audit. Gustav. d. XI. Maji. anni MDCCLVIII. H.A.M.S

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excud. L. M. Höjer, reg. acad. typogr

  Författare :Carl Fredrik Georgii; Uppsala universitet.; [1758]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Passenger assessments of quality in local public transport- measurement, variability and planning implications

  Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

  Författare :Helena Sjöstrand; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; passenger; public transport; quality; survey; Stated Preference; assessment; assignment; planning; Transportteknik; Transport technology; Road transport technology; Vägtransportteknik;

  Sammanfattning : The aim of this work was to get a more detailed basis for planning of local public transport. With more knowledge of how segments of travellers assess different parts of a journey, bus routes can be planned to fit either all passengers or selected groups better. LÄS MER

 5. 5. Att resa rätt är stort, att resa fritt är större Kommunala planerares föreställningar om hållbara resor

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Malin Henriksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sustainable mobility; planners; municipal planning; intersectionality; feminist planning theory; STS; visual analysis; script; privileged scripts; Hållbart resande; planerare; kommunal planering; intersektionalitet; feministisk planering; STS; bildanalys; skript; privilegierade skript;

  Sammanfattning : Minskning av transporters negativa miljöpåverkan, eller en ökning av hållbara resor, har blivit en allt viktigare fråga för lokala aktörer. Genom samhälls- och trafikplanering ska dagens ohållbara transportsystem bli mer hållbart. Det gör hur planerare i Helsingborg planerar för hållbara resor intressant att studera. LÄS MER