Sökning: "ball games"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden ball games.

 1. 1. Uppdrag samspel en studie om elevers samspelskunnande i bollspel i ännet idrott och hälsa

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Gunnar Teng; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; ball games; cooperation; learning games; talk and action; transaction; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : This study is an intervention study conducted on students in the middle years of a Swedish suburban school. The aim of the study is to examine students’ cooperative skills in ball games in the subject of physical education. LÄS MER

 2. 2. Uppdrag samspel - en studie om elevers samspelskunnande i bollspel i ämnet idrott och hälsa

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Gunnar Teng; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Learning; ball games; cooperation; learning games; talk and action; transaction; gaps; standing fast; encounters; meaning-making; practical epistemology analysis; pragmatism.;

  Sammanfattning : This study is an intervention study conducted on students in the middle years of a Swedish suburban school. The aim of the study is to examine students’ cooperative skills in ball games in the subject of physical education. LÄS MER

 3. 3. På spaning efter idrottsdidaktik

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Katarina Schenker; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 4. 4. Adaptive Bounding Volume Hierarchies for Efficient Collision Queries

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Thomas Larsson; Mälardalens högskola.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bounding volume hierarchies; Collision detection; Rigid bodies; Deformable models; Data structures; Simulation; Animation; Three-dimensional graphics and realism; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Datavetenskap;

  Sammanfattning : The need for efficient interference detection frequently arises in computer graphics, robotics, virtual prototyping, surgery simulation, computer games, and visualization. To prevent bodies passing directly through each other, the simulation system must be able to track touching or intersecting geometric primitives. LÄS MER

 5. 5. Included yet Excluded? Conditions for Inclusive Teaching in Physical Education and Health

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Peter Åström; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Inclusive teaching; exclusion; physical education and health; motivation; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation has examined the conditions for teachers who teach Physical Education and Health (PEH) in elementary school (age 11-12) and their opportunities to pursue inclusive teaching with the aim of reaching all pupils. The compilation thesis consists of four different articles and provides knowledge from the perspectives of pupils and teachers, but it also includes teaching and learning processes that were studied in situ. LÄS MER