Sökning: "hybrid organization"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden hybrid organization.

 1. 1. Institutionella samspel Om möten mellan en kommersiell och en ideell logik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Emilia Kvarnstrom; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; institutional logics; institutional theory; partnerships; cross-sectoral partnerships; hybrid organization; actor; narrative.; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Institutional logics create order and stability. They organize interaction and prescribe how we should behave towards each other. Such logics have generally been regarded as exclusive, in the sense that an organizational field is always guided by a single institutional logic. LÄS MER

 2. 2. Towards strategic development of maintenance and its effects on production performance A hybrid simulation-based optimization framework

  Detta är en avhandling från Skövde : University of Skövde

  Författare :Gary Linnéusson; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Strategic development; maintenance behavior; maintenance management; sustainable change; tradeoff optimization; system dynamics; discrete event simulation; problem structuring; multi-objective optimization; decision support; Production and Automation Engineering; Produktion och automatiseringsteknik;

  Sammanfattning : Managing maintenance in manufacturing within an economical short-termism framework and taking the consequential long-term cost effects into account is hard. The increasing complexity of managing maintenance and its impact on the business results calls for more advanced methods to support long-term development through effective activities in the production system environment. LÄS MER

 3. 3. Lokal forskningspolitik. Institutionell dynamik och organisatorisk omvandling vid Lunds universitet 1980-2005

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Fredrik Melander; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mode 2; post-academic science; Triple Helix; technology transfer; governance; research organization; the Entrepreneurial University; research policy; institutional evolution; Lund University; institutional theory; science dynamics; CUDOS; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Universitet och högskolor har i kölvattnet av ett framväxande kunskapssamhället hamnat under kraftig institutionell press från en förändrad nationell forskningspolitik, de forskningsfinansierande aktörernas förändrade strategier och en snabb och omvälvande vetenskaplig dynamik. Avhandlingen handlar om hur Lunds universitet har reagerat på och hanterat dessa förändringsprocesser de senaste två decennierna. LÄS MER

 4. 4. Space Plasma Dynamics Instabilities, Coherent Vortices and Covariant Parametrization

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :David Sundkvist; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Space and plasma physics; space physics; plasma; instabilities; turbulence; coherent structures; vortex; self-organization; magnetosphere; waves; electromagnetism; covariant; space instrumentation; Rymd- och plasmafysik; NATURAL SCIENCES Physics Geocosmophysics and plasma physics Space physics; NATURVETENSKAP Fysik Geokosmofysik och plasmafysik Rymdfysik;

  Sammanfattning : The magnetospheric cusps are two funnel-like regions of Earth's magnetosphere where solar wind plasma can have direct access to the ionosphere. The cusps are very dynamic regions where wave-particle interactions continuously take place and redistribute energy among different particle populations. LÄS MER

 5. 5. Biased Evolution Causes and Consequences

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gerrit Brandis; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Evolution; Codon usage bias; Post-transcriptional regulation; Recombination; Inversion; EF-Tu; Frameshift suppression; Antibiotic resistance; Rifampicin; Ciprofloxacin; Compensatory evolution; Drug efflux; RNA polymerase; DNA gyrase; Mikrobiologi; Microbiology;

  Sammanfattning : In evolution alternative genetic trajectories can potentially lead to similar phenotypic outcomes. However, certain trajectories are preferred over others. These preferences bias the genomes of living organisms and the underlying processes can be observed in ongoing evolution. LÄS MER