Sökning: "environment"

Visar resultat 1 - 5 av 6532 avhandlingar innehållade ordet environment.

 1. 1. MIMS - Multi Integrated Management Systems for Quality, Environment and Systematic Work Environment A General management system, based on large Swedish companies

  Detta är en avhandling från Stockholm : Universitetsservice US AB

  Författare :Hugo Eliasson; KTH.; [2009]
  Nyckelord :Management System; Integrated Management; Multi; Integration; Quality; Environment; Systematic Work Environment; ISO 9001; ISO 14001; AFS 2001:1 and OHSAS 18001;

  Sammanfattning : This thesis describes mature Multi Integrated Management System (MIMS), mainly within Swedish companies, certified against three or more certificates. Other criteria have been to have a business system, usually SAP R/3 and that the companies investigated have had more than 200 employees. LÄS MER

 2. 2. Concentration Difficulties in the School Environment - with focus on children with ADHD, Autism and Down's syndrome

  Detta är en avhandling från Environmental and Energy Systems Studies, Lund university

  Författare :Catrin Tufvesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Down s syndrome; concentration; children; building process; ADHD; the Human Environment Interaction-model; individual adjusment; learning; indoor environment; school environment; Psykologi; Psychology; Humanities; Humaniora; autism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet för den här avhandlingen var att identifiera miljöfaktorer som påverkar barn med ADHD, autism och Downs syndrom och deras förmåga att koncentrera sig i sin lärmiljö i skolan. Målet med den forskning som gjorts här är inte att avskriva några av de extraresurser som barnen ifråga behöver, utan i stället att ge förslag på hur man kan utforma deras lärmiljöer på ett sätt som är så stödjande som möjligt utifrån deras särskilda behov. LÄS MER

 3. 3. Essays on trade and environment

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Mark Sanctuary; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International trade; environment; border carbon adjustments; climate change policy; discreet choice; labelling; econometrics; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : The thesis comprises four essays examining aspects of international trade and environment."Border carbon adjustments (BCAs) and Strategic Climate Policy" examines how BCA affects government incentives to regulate emissions and trade in a strategic setting and contrasts the impact of a BCA and a tariff: the distinction being that the level of the BCA is a function of the difference in the trade partner's emission taxes whereas the tariff is not. LÄS MER

 4. 4. Ett patientvänligt sjukhus - exemplet Visby lasarett

  Detta är en avhandling från Växjö : Intellecta DocuSys, Mölndal

  Författare :Barbro Ronsten; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; environment; care environment; work environment; care constraction work; phenomenology; miljö. vårdmiljö; arbetsmiljö; vårdbyggnation; fenomenologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Improving Wood Fuel Pellets for Household Use Perspectives on Quality, Efficiency and Environment

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Magnus Ståhl; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; wood fuel pellets; sawdust; drying; pellet production; recirculation; quality; efficency; environment; Miljö- och energisystem; Environmental and Energy Systems;

  Sammanfattning : Bioenergy is one of many contributors to reducing the use of fossil fuels in order to mitigate climate change by decreasing CO2-emissions, and the potential for biofuels are large. The wood fuel pellets are a refined biofuel made of sawdust, which is dried and compressed to achieve improved fuel and transportation properties. LÄS MER