Sökning: "miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 1689 avhandlingar innehållade ordet miljö.

 1. 1. Miljö i tanken? Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magdalena Fallde; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy process; municipality; actor; policy entrepreneur; boundary walker; policy sectors; parallelism; public transport; alternative fuels; biogas; environment; Helsingborg; Linköping; Policyprocess; kommun; aktör; policyentreprenör; gränsgångare; policyområden; parallellitet; kollektivtrafik; alternativa drivmedel; biogas; miljö; Helsingborg; Linköping; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling studerar kommunala policyprocesser i en fråga där ett flertal olika policyområden ingår: övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Genom att undersöka hur och varför sådana policyer utvecklats i två kommuner bidrar studien dels till att förklara hur policy utvecklas på kommunal nivå; dels till att skapa förståelse för policyskapande där olika policyområden ingår. LÄS MER

 2. 2. Lärande om miljö I högre utbildning : studier av forskar- och högskolestuderandes inlärningsprojekt om miljö vid en teknisk högskola

  Detta är en avhandling från Institutionen för anläggning och miljö

  Författare :Cecilia Lundholm; KTH.; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Non-Exhaust PM10 and Road Dust

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Joacim Lundberg; KTH.; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap; Road Dust; Abrasion Wear; Road Surface Macro Texture; Mean Profile Depth; Mean Texture Depth; Emissions; Abrasion Wear Model; NORTRIP; PM10; Air Quality; Particles; Vägdamm; Vägslitage; Dubbslitage; Textur; Emissioner; Slitagemodell; NORTRIP; PM10; Partiklar; Luftkvalitet; 15 Road: Environment; 15 Road: Environment; Dust; Inhalable particle; Pavement; Tyre; Wear; Abrasion; Health;

  Sammanfattning : Icke-avgasemissioner av PM10 är ett problem i urbana miljöer länkat till flera hälsoaspekter. Dessa emissioner kan relateras till beläggningars egenskaper. Även resuspension av vägdamm från ytor är av betydelse och beror på både trafiken och meterologin. LÄS MER

 4. 4. ON THE EFFICIENCY OF DISPLACEMENT VENTILATION, with Particular Reference to the Influence of Human Physical Activity

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Magnus Mattsson; Högskolan i Gävle.; KTH.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik; Engineering mechanics Fluid mechanics; Teknisk mekanik Strömningsmekanik; Displacement ventilation; Ventilation efficiency; Physical activity; Human activity; Movements; Transient behaviours; Ceiling height; Wall temperature.;

  Sammanfattning : The efficiency of room ventilation by the displacement principle was studied with respect to some influential factors, in particular that of physical activity. The study was experimental and performed in two full-scale test rooms, one of office-size and one of classroom-size. LÄS MER

 5. 5. Selective serotonin re-uptake inhibitors in the environment Effects of citalopram on fish behaviour

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Martin Kellner; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Citalopram; SSRI; stickleback; Baltic; behaviour; fish; feeding; anxiety; boldness; serotonin; development; Storspigg; serotonin; östersjön; SSRI; läkemedel; miljö; citalopram; ätbeteende; beteende; utveckling; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) are a class of anxiolytic and anti-depressant drugs. SSRIs act on the evolutionarily ancient serotonergic system which is virtually identical throughout the vertebrate phylum. LÄS MER