Sökning: "miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 1998 avhandlingar innehållade ordet miljö.

 1. 1. Miljö i tanken? : Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005

  Författare :Magdalena Fallde; Jenny Palm; Jane Summerton; Urban Strandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Policy process; municipality; actor; policy entrepreneur; boundary walker; policy sectors; parallelism; public transport; alternative fuels; biogas; environment; Helsingborg; Linköping; Policyprocess; kommun; aktör; policyentreprenör; gränsgångare; policyområden; parallellitet; kollektivtrafik; alternativa drivmedel; biogas; miljö; Helsingborg; Linköping; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling studerar kommunala policyprocesser i en fråga där ett flertal olika policyområden ingår: övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Genom att undersöka hur och varför sådana policyer utvecklats i två kommuner bidrar studien dels till att förklara hur policy utvecklas på kommunal nivå; dels till att skapa förståelse för policyskapande där olika policyområden ingår. LÄS MER

 2. 2. Lärande om miljö I högre utbildning : studier av forskar- och högskolestuderandes inlärningsprojekt om miljö vid en teknisk högskola

  Författare :Cecilia Lundholm; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Occurrence of Traffic-Derived Microplastics in Different Matrices in the Road Environment

  Författare :Ida Järlskog; Yvonne Andersson-Sköld; Stephan Wagner; Statens väg- och transportforskningsinstitut; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; non-exhaust particles; tire wear particles; road dust; automated SEM EDX; environmental samples; optimized sample preparation; organic pollutants; street sweeping; traffic-derived microplastics; road simulator;

  Sammanfattning : The prevalence of microplastic contamination has raised concerns about the potential risk and impact on the global environment. Traffic-derived microplastics, i.e., tire wear particles (TWP), polymer-modified bitumen, and road markings contribute to the emissions, and TWP are assumed to be one of the largest sources of microplastic emissions. LÄS MER

 4. 4. Tire/road noise : Studies of the mechanisms of noise generation, methods of measurement and road surface characterization

  Författare :Ulf Sandberg; Statens väg- och transportforskningsinstitut; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Tyre road contact; Noise; Measurement; Surfacing; Properties; Development; Tyre; Pavement design; Method; Thesis; In situ; Surface texture; Macro; 33 Road: Surfacing; 33 Road: Surfacing; 911 Road: Components of the vehicle; 911 Road: Components of the vehicle;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The role of subsoil properties for phosphorus leaching in agricultural soils

  Författare :Helena Andersson; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Phosphorus (P) leaching from agricultural land is a large contributor to eutrophication of many surface waters and the Baltic Sea. Better knowledge of P sorption and release in the subsoil could enable the development of effective mitigation strategies for P leaching. LÄS MER