Sökning: "pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 2057 avhandlingar innehållade ordet pedagogik.

 1. 1. Retande, berättelser och kategoriseringar : Om vänskap och kärlek i barns relationsprat

  Författare :Fredrik Andreasson; Ann-Carita Evaldsson; Johanna Svahn; Rickard Jonsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Peer interaction; relational talk; friendship; romantic relationships; teasing; storytelling; assessments; middle-school; ethnography; talk-in-interaction; conversation analysis; membership categorization analysis; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how middle school children organize peer group relationships through various forms of so-called relational talk (Evaldsson, 2007), while they also negotiate and more generally make sense of friendships and romantic relationships. Prior micro-sociological research has demonstrated how children in everyday language practices through, for example, teasing, assessments, and storytelling—articulate and manage social relationships and behaviors, moral views, and shared cultural knowledge, thereby constructing their emerging social worlds (see Goodwin & Kyratzis, 2011, for an overview). LÄS MER

 2. 2. Gestaltandets pedagogik : Om att skapa konsthantverk

  Författare :Helen Knutes; Birgitta Qvarsell; Gunnar Karlsson; Eva Alerby; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arts and Crafts; act of making; life-world; the lived body; phenomenology; semiotics; ethnography; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Why, and what does it involve for an individual to perform Arts and Crafts, are the questions studied in this thesis. The purpose of this thesis is to examine the pedagogical conditions of Arts and Crafts objects, through studying the processes that take place where people give form to personal expressions and to understand the meanings these processes have for them. LÄS MER

 3. 3. Toleransens pedagogik : en pedagogisk-filosofisk studie av tolerans som en fråga för undervisning

  Författare :Elisabet Langmann; Carl Anders Säfström; Moira von Wright; Herner Saeverot; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tolerance education; toleration; social justice; teaching; Derrida; deconstruction; philosophy of education; intolerance; xenophobia; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Focusing on a lived and practiced tolerance, this thesis sets out to explore questions concerning education for tolerance, and, specifically, how teachers and educators can prepare students to become tolerating subjects in their everyday encounters with others. Taking its point of departure in real and fictional classroom situations, the overall purpose of the study is to explore the ethical and transformative potential inherent in education for tolerance. LÄS MER

 4. 4. Ögonblickets pedagogik : Yrkesgrupper i samtal om specialpedagogisk kompetens vid barn-och ungdomshabiliteringen

  Författare :Kerstin Åman; Ulf Janson; Eva Björck - Åkesson; Anders Möller; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special needs education; educational competence; child and youth habilitation; sphere of activities; field of knowledge; professional language; speech genres; focus groups; metaphors; early childhood intervention; conceptualised speech; phronesis; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is about special needs educational competence of educators working in collaborating teams within child and youth habilitation centres. The pedagogy of the moment stands for the decisions made by educators, based on their observations made when meeting the child in its different environments. LÄS MER

 5. 5. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Jönköping University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER