Sökning: "agens"

Visar resultat 1 - 5 av 54 avhandlingar innehållade ordet agens.

 1. 1. "Pröva och pröva igen" : Professionellt lärande och agens när förskollärare utforskar digitalisering och lek i undervisningen

  Författare :Monica Grape; Ulrika Bergmark; Niclas Ekberg; Sara Cervantes; Ulf Blossing; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action research; agency; digitalization; play; preschool; preschool teachers; professional learning; agens; aktionsforskning; digitalisering; förskola; förskollärare; lek; professionellt lärande; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Avhandlingen har som syfte att, med utgångspunkt i ett aktionsforskningsprojekt där förskollärare utforskar digitalisering och lek, beskriva och diskutera lärares agens när det gäller det gemensamma professionslärandet såväl som undervisningsuppdraget. Det teoretiska ramverket utgår från den ekologiska modellen om lärares agens (Emirbayer & Mische, 1998; Priestley et al. LÄS MER

 2. 2. An Ordinary School Child : Agency and Authority in Children’s Schooling

  Författare :Katarina Ayton; Ann-Carita Evaldsson; Tuula Gordon; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Etnografi; generation; positionering; agens; skolgång; barn; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to explore the position, and the restrictions and possibilities for action available to children in a Swedish mainstream school class. With focus on everyday activities the questions generated were: whether being a member of a specific school class has significance; how the children position themselves in negotiations of time and space; in what manner the children can claim, and be granted, command over their school day activities; and what happens when the adults’ right to control becomes visible. LÄS MER

 3. 3. The Road From Damascus : New Arrival Immigrant Families and The Swedish Preschool

  Författare :Wiji Bohme Shomary; Anne-Li Lindgren; Elie Wardini; Millei Szuzsanna; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; new arrival immigrant families; preschool; criti-cal discourse analysis; state preschool political discourse; language learn-ing; belonging; agency; Förskoledidaktik; nyanlända invandrarfamiljer; förskola; kritisk diskursanalys; statlig förskolepolitisk diskurs; språkinlärning; tillhörighet; agens; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of this doctoral thesis is to examine the perceptions that new arrival immigrant families have of Swedish preschool, and the perceptions of these families as expressed by the Swedish state preschool political discourse over the last fifty-year period. For this purpose, the study uses critical discourse analysis, as proposed by Norman Fairclough. LÄS MER

 4. 4. Nye skabelsesberetninger om æg, sæd og embryoner : Et etnografisk studie af skabelser på sædbanker og fertilitetsklinikker

  Författare :Stine Adrian; Nina Lykke; Marit Melhuus; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Gender studies; Assisted reproduction; creation stories; material-discursive relations; agency; emotions; situated knowledges; nature culture; gender; ethnography; performativity; feminist new materialist theory; sexual dimorphism; Genusforskning; Assisterad befruktning; skapelseberättelser; materiellt-diskursiva relationer; agens; känslor; situated knowledges; natur kultur; kön; etnografi; performativitet; feministisk ny materialitesteori; visuella representationer; köns dimorfism;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om användandet av assisterad befruktning i Danmark och Sverige. Teknologierna är intressanta eftersom de skapar möjligheter för barn att födas som annars inte skulle ha blivit till. De utmanar också normerande föreställningar om sexualitet, etnicitet, normalitet, ålder, kön och släktskap. LÄS MER

 5. 5. “That will be your home” : Resettlement preparations for children and youth from the Horn of Africa

  Författare :Mehek Muftee; Jakob Cromdal; Anna Lundberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Resettlement; cultural orientation program; refugee; children; Sudan; Kenya; Sweden; stereotyping; agency; discursive practices; Vidarebosättning; barn; Sverigeprogram; Kenya; Sudan; agens; stereotypifiering; flyktingskap; diskursiva praktiker;

  Sammanfattning : This thesis analyzes how children and youth being resettled from Kenya and Sudan were prepared for their upcoming resettlement to Sweden, through cultural orientation programs (COPs). COPs are held for refugees who have been granted permanent Swedish residence and are undergoing resettlement to Sweden. LÄS MER