Sökning: "lek"

Visar resultat 1 - 5 av 69 avhandlingar innehållade ordet lek.

 1. 1. Förskolebarns lek : - en arena för kulturellt och socialt meningsskapande (ISSN 1403-8099

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Studies

  Författare :Annica Löfdahl; Karlstads universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Barns medierade värld syskonsamspel, lek och konsumtion

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Ylva Ågren; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaction; meaning making; positionings; siblings; age; generation; mediatization; media; computer games; play practices; consumption; communities of practice; cultural capital; taste; negotiations; child-hood studies; barnkultur; aktörskap; social interaktion; meningsskapande; positioneringar; syskonskap; åldersordning; medialisering; medier; datorspel; lek; musik; TV; konsumtion; praktikgemenskap; kulturellt kapital; smak; förhandlingar; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on sibling interaction and children’s everyday media practices in their homes. Ten sibling pairs, aged four to nine years, have been followed in their homes during a six-month period with media ethnographic methods. The data mainly consist of video recorded sibling interactions. LÄS MER

 3. 3. Funktionshindrade barns lek och aktivitet En studie av struktur och utförande i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Eva Skogman; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; barn med funktionshinder; förskoleverksamhet; aktivitetsanalys; aktivitetssituation; lek; aktivitet; struktur; utförande; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Avhandlingen berör funktionshindrade barns lek och aktivitet och den är en studie av strukturer och utförande i förskola för dessa barn.Avhandlingens utgångspunkter består av tre delar. Den första delen berör min egen erfarenhet av arbete i omsorger om funktionshindrade. LÄS MER

 4. 4. Lek med lust 'Theatertanz', genusaspekter och historieskrivning

  Detta är en avhandling från Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier

  Författare :Eva Lundgren; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Julian Algo; danshistoria; svensk-tyska kulturrelationer; genus; modernism; antisemitism; historiografi; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Theatre; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Teatervetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation treats the choreographic works of Julian Algo (1899-1955), a ballet master in the Royal Opera house in Stockholm 1931-1952, whose experience and education were from Theatertanz, and Swedish dance history about his works. Theoretically it is inspired by post-modern historiography (Jenkins, Munslow, White), queer theory (Sedgwick, Doty, Rosenberg) and research about masculinities in dance (Burt). LÄS MER

 5. 5. Förskollärare i tanke och i handling en studie kring begreppen arbete, lek och inlärning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Boel Henckel; Umeå universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school teachers; trainee pre-school teachers; work; play; learning; day care nursery; part-time group; notions of pre-school; conceptions in pre-school; Förskollärare; förskollärarkandidater; arbete; lek; inlärning; daghem; deltidsgrupp; föreställningar om förskolan; uppfattningar om förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandlingsarbete är att få större kunskap om några av förutsättningarna för förskolans pedagogiska verksamhet och få veta mer om vad som faktiskt sker ute i förskolans barngrupper. I avhandlingen kartläggs tolv förskollärares föreställningar om förskolan och uppfattningar om arbete, lek och inlärning samt hur de agerar i barngrupp med avseende på dessa begrepp. LÄS MER