Sökning: "kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 1085 avhandlingar innehållade ordet kommunikation.

 1. 1. Nycklar till Kommunikation : Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal

  Författare :Pia Käcker; Jerker Holmbäck; Anders Möller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; social interaction; communicative impairment; communicative ability; acquired severe brain damage; global aphasia; language impairment; friends and family; caregivers; kommunikation; social interaktion; kommunikationsstörning; kommunikativ kompetens; förvärvad grav hjärnskada; global afasi; språkstörning; anhöriga; personal; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Studien fokuserar kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och deras närstående. Syftet är att med utgångspunkt från de närståendes berättelser beskriva hur kommunikationen manifesteras, samt att ge en teoretisk beskrivning av vilka faktorer som understödjer respektive motverkar kommunikationen. LÄS MER

 2. 2. Servicemötets kommunikation : En videobaserad analys av bemötande med tonvikt på ickeverbal kommunikation

  Författare :Per Echeverri; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Smärtans mosaik : kommunikation och lärande om långvarig smärta

  Författare :Michael Peolsson; Lars-Christer Hydén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chronic pain; communication; coping; gesture; metaphor; accounts; patient perspectives; living with pain; kronisk smärta; kommunikation; smärta; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how people, living with long-term pain, exploreand communicate their pain, by way of speech as a means for producingrelations between themselves, the. pain and everyday activities. The datamaterial consists of focused research interviews with patients undergoingtreatment for their pain at a pain clinic. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation i förskolan : förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap

  Författare :Linn Eckeskog; Annika Egan Sjölander; Per-Olof Erixon; Jakob Svensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Pre-school; organisations; non-professional communicators; social constructivism; organisational identity; legitimacy; democracy; digitalization; multimodality; Förskola; icke-professionella kommunikatörer; socialkonstruktivism; organisationsidentitet; legitimitet; digitalisering; multimodalitet; medie- och kommunikationsvetenskap; media and communication studies;

  Sammanfattning : The overall aim of this doctoral thesis is to study communication work among personnel in Swedish pre-schools, with a particular focus on mediated communication with parents. The purpose is also to analyse what roles are given to the professionals in this communication, to identify what subject positions are constructed and to identify how boundaries are managed within the communication practices. LÄS MER

 5. 5. Att se varandra i handling : En jämförande studie av kommunikativa arenor och yrkesblivande för nyblivna fänrikar och lärare

  Författare :Göran Fransson; Staffan Selander; Torlaug Løkensgard Hoel; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; newly qualified; teachers; Second Lieutenants; Commissioned Officer; induction; professionalisation; professional development; the process of becoming; institution; sensemaking; organizational learning; Kommunikation; nyblivna; lärare; fänrik; officer; induction; yrkesintroduktion; professionalisering; professionell utveckling; yrkesblivande; institution; meningsskapande; organisatoriskt lärande; Education; Pedagogik; kommunikation; nybliven; nyexaminera; NQT; lärande; institutionsteori;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyse the process of professionalisation of newly commissioned second lieutenants and newly qualified school teachers. The professionalisation of these two occupational categories is examined from a comparative perspective and concentrates on the communicative conditions and institutional arenas that affect the professionalisation process. LÄS MER