Sökning: "cross-sectoral partnerships"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden cross-sectoral partnerships.

 1. 1. Exploring Cross-Sectoral Collaboration for Sustainable Development: A Case of Tourism

  Detta är en avhandling från IIIEE, Lund University

  Författare :Zinaida Fadeeva; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; networking results; critical factors; idea implementation; idea selection; tourism; sustainable development; Cross-sectoral networks; collaboration; Economics of development; Utvecklingsekonomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tvärsektoriella nätverk mellan myndigheter, näringsliv och olika intressegrupper har tilldelats en allt större betydelse, då det varit en vanlig uppfattning att en hållbar utveckling bäst skapas genom ett gemensamt ansvar. Uppfattningarna om resultaten av dessa initiativ uppvisar dock spektakulära skillnader: från att framstå som oslagbara lösningar på de utmaningar som en hållbar utveckling för med sig, till att dömas ut som en form av läpparnas bekännelse. LÄS MER

 2. 2. Mainstreaming av integration Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 2007

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ragnar Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; mainstreaming; cross-sectoral; network governance; partnerships; policy analysis; implementation; translation; regional development policy; Integrationspolitik; mainstreaming; nätverksstyrning; tvärsektoriell styrning; policy analys; implementering; översättning; regional utveckling; partnerskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie av hur integrationspolitiska mål översätts tvärsektoriellt inom den regionala utvecklingspolitiken: i en rad olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå. I studien beskrivs och analyseras hur idén om integration genom mainstreaming översätts till den regionala utvecklingspolitiken, för att fortsätta med en fördjupad analys av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland samt olika lokala kommunala tillväxtpartnerskap. LÄS MER

 3. 3. Institutionella samspel Om möten mellan en kommersiell och en ideell logik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Emilia Kvarnstrom; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; institutional logics; institutional theory; partnerships; cross-sectoral partnerships; hybrid organization; actor; narrative.; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Institutional logics create order and stability. They organize interaction and prescribe how we should behave towards each other. Such logics have generally been regarded as exclusive, in the sense that an organizational field is always guided by a single institutional logic. LÄS MER