Sökning: "Rolf Solli"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Rolf Solli.

 1. 1. Through the Mirror : Perspectives of Brand Heritage

  Författare :Sven Bergvall; Henrik Uggla; Rolf Solli; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial engineering and economy; Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : The role of brands in contemporary society has in a fundamental way shifted the earlier balance of power in terms of consumers’ identity, in a sense creating a society where we are what we consume. This change has not only created enormous values centered around everyday brands, but also made brands into cultural objects interacting in a space earlier exclusive to such high-brow areas such as religion, science and the fine arts. LÄS MER

 2. 2. Berg-och-dalbanan : jakten på den heliga G-kraften

  Författare :Helena Csarmann; Claes Gustafsson; Alf Rehn; Rolf Solli; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Roller coaster; amusement ride industry; technologies of frivolity; agonistic play; competition.; Other industrial engineering and economics; Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Från värnplikt till frivillighet : Hur en ny reformidé mötte den etablerade praktiken i Försvarsmakten

  Författare :Sophie Fredén; Tomas Müllern; Rolf Solli; Jönköping University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the summer of 2009, the Swedish Parliament decided to suspend the century-oldpractice of military conscription, and introduce all-volunteer forces. One year later,1 July 2010, the Swedish Armed Forces became an organization "as any other", thatshould attract, recruit and try to maintain its employees. LÄS MER

 4. 4. Maktlösa makthavare : En studie om kommunalt chefskap

  Författare :Örjan Högberg; Peter Gustavsson; Leif Jonsson; Rolf Solli; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; power; influence; critical realism; social structures; causality; makt; påverkan; kritisk realism; sociala strukturer; kausalitet; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : Enligt den svenska förvaltningstraditionen, vilken bygger på den Weberianska byråkratimodellen, ska politiker fatta beslut och tjänstemännen verkställa dem. Men, relationen mellan politiker och tjänstemän i den kommunala vardagen förefaller inte vara så enkel. LÄS MER

 5. 5. Institutionella samspel : Om möten mellan en kommersiell och en ideell logik

  Författare :Emilia Kvarnstrom; Lars Strannegård; Linda Wedlin; Josef Pallas; Rolf Solli; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; institutional logics; institutional theory; partnerships; cross-sectoral partnerships; hybrid organization; actor; narrative.; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Institutional logics create order and stability. They organize interaction and prescribe how we should behave towards each other. Such logics have generally been regarded as exclusive, in the sense that an organizational field is always guided by a single institutional logic. LÄS MER