Sökning: "Samhällsvetenskap Humaniora"

Visar resultat 1 - 5 av 1211 avhandlingar innehållade orden Samhällsvetenskap Humaniora.

 1. 1. Att fånga det karaktäristiska i stadens bebyggelse: SAVE-metoden som underlag för bevarandeplanering

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Håkan Hökerberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Urban built environments; municipal planning; laws of preservation; Denmark; Sweden; method; SAVE; Preservation Atlas; case studies; evaluation; analysis; mapping; evaluation process; preservational value; developed structures; buildings; citizen influence.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för humaniora, Växjö universitet

  Författare :Mary Ingemansson; Högskolan Kristianstad.; Växjö universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Historical consciousness; reading of fiction with eleven-year -olds; reading within the subject History; Historiemedvetande; skönlitterär läsning; läsforskning; Judith Langer; mellanåldrarna; läsning inom historieämnet; läsdidaktik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative Literature Education; Litteraturvetenskap med didaktisk inriktning; historical consciousness; historiemedvetande;

  Sammanfattning : “ if you only read the book … you get the knowledge into your head once. If you talk about it, you get a more distinct memory of it, I think” (Emma, 11)This thesis shows how a novel by Maj Bylock, Drakskeppet, was used in education within thematic work, the Viking Age, among ten-year-olds and eleven-year-olds for five weeks. LÄS MER

 3. 3. Lärardrömmar : Om makt, mångfald och konstruktioner av lärarsubjekt

  Detta är en avhandling från Göteborg : Mara förlag

  Författare :Magnus Åberg; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Genusvetenskap; Gender Studies; diskursiv makt; diskursteori; etnicitet; genus; klass; kulturell mångfald; lärarstudenter; lärarutbildning; mångfald; nationalitet; sexualitet; social mångfald; utbildningsreformer; utbildningspolitik; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Swedish teacher education was reformed at a national level in 2001. This thesis takes as its point of departure one of the many sites where new teachers are educated in Sweden, the Teacher Training Programme at Göteborg University. LÄS MER

 4. 4. Political Turning Points: Rhetorical Analyses of Japanese Inauguration Speeches

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Pia Moberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Rhetoric; rhetorical analysis; inauguration speeches; political communication – Japan; speech-writing; political speeches; Japanese orality; leadership–Japan; turning points – Japan; Japan –prime minister;

  Sammanfattning : After centuries of feudalism, the establishment of the Japanese parliament (the Diet) in 1890 marked a major turning point in Japanese history. Before 1890, politics as a subject of discussion was confined, more or less, to peer groups in Japanese society. LÄS MER

 5. 5. Communicating Care The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Lisa Lindén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HPV vaccination; health campaigns; public health; care; temporality; feelings; materiality; gender; sexuality; science and technology studies; feminist theory; digital media; social media; social sciences; public involvement; HPV-vaccination; hälsokampanjer; folkhälsoprojekt; omsorg; temporalitet; känslor; materialitet; genus; sexualitet; teknik- och vetenskapsstudier; feministisk teori; digitala medier; sociala medier; samhällsvetenskap; publik delaktighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker tre statligt finansierade kampanjer mot human papillomvirus (HPV) i Sverige. Författaren visar att kampanjerna innehåller och artikulerar olika former av omsorg som inte är begränsade till att endast uppmana människor att ”ta hand om sig själva” eller ”bry sig om andra”. LÄS MER