Sökning: "emotional labor"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden emotional labor.

 1. 1. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 2. 2. Emotioner i Arbete En studie av vårdarbetares upplevelser av arbetsmiljö och arbetsvillkor

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Eva Olsson; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Emotional labor; emotion work; interaction ritual theory; sociology of emotions; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of this work is to understand, from a perspective of sociology of emotions, how employees within the health care sector experience their working environment and the conditions. By analysing how these experiences shape the interviewees’ perceptions of the quality of their working environment, the dissertation also seeks to arrive at an understanding of what the contributing factors are for their choice to either remain in or leave the organizations in which they are employed. LÄS MER

 3. 3. Säljande samspel : en sociologisk studie av privat servicearbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Kristina Abiala; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interactive service work; service encounter; emotional labor; feeling rules; display rules; deep acting; surface acting; organisational frames; routinization; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Interaction between people can be seen as a distinctive feature of 'post-industrial society'. In this study I investigate some of the conditions for this encounter in private service work in Sweden. I start by discussing some important concepts: service, service encounter and emotional labour. LÄS MER

 4. 4. Negotiating the Normal Birth Norms and Emotions in Midwifery Education

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny Gleisner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Norms; feelings; emotions; midwifery; midwifery education; student midwives; feeling norms; labor pain; stillbirth; negotiation; categorization work; birthing trajectory; Normer; känslor; barnmorska; barnmorskeutbildning; barnmorskestudenter; känslonormer; förlossningssmärta; dödfödda barn; förhandling; kategoriseringsarbete; förlossningstrajektorier;

  Sammanfattning : Pregnancies and childbirths are not just biological or medical events. Childbirths are also emotionally intense situations, not only for the parents-to-be but also for those who work in delivery care. In addition, pregnancies and childbirths are sociocultural situations; there are norms regarding the normal birth. LÄS MER

 5. 5. Speaking about social suffering? Subjective understandings and lived experiences of migrant women and therapists

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Mona Lindqvist; Karlstads universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migrant women; social suffering; belonging; emotions; health therapist psychiatry; emotion work; everyday resistance; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate and illuminate lived experiences, cultural representations, and organizational conditions that influence the way therapists in Swedish psychiatry receive and treat migrant women. This overall aim is pursued through two distinct but interlinked part-studies. LÄS MER