Sökning: "organisatoriskt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden organisatoriskt lärande.

 1. 1. Lärande samspel för effektivitet En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Engström; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; organizational learning; interaction; communication; work groups; SME; effectiveness; Lärande; organisatoriskt lärande; samspel; kommunikation; arbetsgrupper; SME; effektivitet;

  Sammanfattning : En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Lärande nätverk en social oas i utvecklingsprocessen

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mats Holmquist; Högskolan i Halmstad.; Luleå tekniska universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reflektion; kreativ; absorbering; förändring; strategi; Arbetsvetenskap; Human Work Science; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Intresset för nätverk mellan organisationer växer i arbetslivet. Fler och fler chefer, ledare och ansvariga går med i nätverk för att få stöd i sitt utvecklingsarbete. LÄS MER

 3. 3. Hållbar programutveckling en studie av betydelsen av expansivt lärande och delvis delade objekt

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Education and Communication

  Författare :Ann Öhman Sandberg; Högskolan i Jönköping.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity Theory; inter-organizational learning; expansive learning; sustainability; project management; Verksamhetsteori; inter-organisatoriskt lärande; expansivt lärande hållbarhet; projektledning;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop meanings of sustainable programme development. Policies are often introduced to solve societal problems identified by a government agency or some other organization. In order to realize the intentions behind the policy it is common that one or several policy driven projects are funded with large sums of money. LÄS MER

 4. 4. Att se varandra i handling En jämförande studie av kommunikativa arenor och yrkesblivande för nyblivna fänrikar och lärare

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Göran Fransson; Högskolan i Gävle.; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; kommunikation; induction; nybliven; nyexaminera; lärare; NQT; fänrik; lärande; professionalisering; meningsskapande; institutionsteori; organisatoriskt lärande; communication; newly qualified; teachers; Second Lieutenants; Commissioned Officer; professionalisation; professional development; the process of becoming; institution; sensemaking; organizational learning; Kommunikation; nyblivna; officer; yrkesintroduktion; professionell utveckling; yrkesblivande; institution;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyse the process of professionalisation of newly commissioned second lieutenants and newly qualified school teachers. The professionalisation of these two occupational categories is examined from a comparative perspective and concentrates on the communicative conditions and institutional arenas that affect the professionalisation process. LÄS MER

 5. 5. Idén om medarbetarskap En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Kilhammar; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Co-workership; co-worker; learning; implementation; translation; institutionalization; zeitgeist; organizational fashion; Medarbetarskap; medarbetare; lärande; implementering; översättning; institutionalisering; tidsanda; organisatoriskt mode;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar idén om medarbetarskap med utgångspunkt från hur begreppet medarbetarskap tolkas och används. Syftet är att öka kunskapen kring idén och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.I den teoretiska referensramen har nyinstitutionell teori integrerats med teorier kring lärande och implementering. LÄS MER