Studier rörande orsaken till den bakteriostatiska effekten av bensoesyra och salicylsyra

Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.