Sökning: "practical epistemology analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden practical epistemology analysis.

 1. 1. Patterns of Care : Relating Altruism in Sociobiology and the Christian Tradition of Agape

  Författare :Eva-Lotta Grantén; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; kunskapsteori; metafysik; estetik; Praktisk filosofi; ideology; epistemology; Sociobiology; Agape; Altruism; Science and Religion; Independence; Conflict; Integration; Care; Systematic philosophy; ethics; metaphysics; aesthetics; ideologi; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to relate sociobiological theories of altruism to theories within the Christian tradition of agape. Firstly, it discusses the relation between scientific, ethical and theological understandings of altruism, and argues that it is possible to compare discussions of benevolent acts towards others or other-directedness. LÄS MER

 2. 2. Erfarenhet och sociokulturella resurser : Analyser av elevers lärande i naturorienterande undervisning

  Författare :Malena Lidar; Leif Östman; Ulla Riis; Jonas Almqvist; Anders Jakobsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; meaning making; pragmatism; epistemology; science education; laboratory work; teaching; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the knowledge about the role of sociocultural resources in students’ learning in Science Education. In the analyses, both individual experiences and situation are taken into account. LÄS MER

 3. 3. Expressiva dansuppdrag : utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa

  Författare :Torun Mattsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Aesthetic learning processes; bodying; expressive dance; meaning-making; pedagogical intervention; Physical Education; practical epistemology analysis; transaction;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandling är att belysa och diskutera lärares och elevers meningsskapande processer när expressiva dansuppdrag iscensätts i skolämnet idrott och hälsa. Avhandlingen tar avstamp i pragmatismen och genom Deweys transaktionella perspektiv studeras lärares undervisning, elevers lärprocesser och expressiv dans som undervisningsinnehåll i en sammanhållen helhet. LÄS MER

 4. 4. Elevers lärande i argumentativa diskussioner om hållbar utveckling

  Författare :Karin Rudsberg; Leif Östman; Johan Öhman; Carl-Johan Rundgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; education for sustainable development; socioscientific issues; teaching; learning; argumentation; pragmatism; practical epistemology; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The overall ambition with this thesis is to develop knowledge about students’ learning, especially with regard to process and content, when they participate in argumentation. Students’ learning is investigated through in situ studies of classroom practices. LÄS MER

 5. 5. Uppdrag samspel : - en studie om elevers samspelskunnande i bollspel i ämnet idrott och hälsa

  Författare :Gunnar Teng; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Learning; ball games; cooperation; learning games; talk and action; transaction; gaps; standing fast; encounters; meaning-making; practical epistemology analysis; pragmatism.;

  Sammanfattning : This study is an intervention study conducted on students in the middle years of a Swedish suburban school. The aim of the study is to examine students’ cooperative skills in ball games in the subject of physical education. LÄS MER