Sökning: "organizational learning"

Visar resultat 1 - 5 av 259 avhandlingar innehållade orden organizational learning.

 1. 1. Konsten att hålla ihop Om lärande och organisering i rockband

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Tobias Malm; Camilla Thunborg; Pär Larsson; Ulrika Bennerstedt; Ola Lindberg; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; organizing; identity; rock band; small group; organizational pedagogy; organizational ethnography; lärande; organisering; identitet; rockband; liten grupp; organisationspedagogik; organisationsetnografi; musikliv; musikbransch; band; rock och pop; popband; rockgrupp; popgrupp; organisatorisk utveckling; identitetsdilemma; deltagarbana; multimedlemskap; praktik; praktikgemenskap; utmaningar; skeenden; formningsprocesser; produktionsläge; viloläge; organiseringslägen; medlemskap; sociala världar; situerat lärande; social lärteori; socialt lärperspektiv; kontextuellt lärperspektiv; organisationsstudier; organisationsforskning; pedagogik; musiklivsforskning; informellt lärande; gruppdynamik; smågrupper; kreativitet; entreprenörskap; småföretag; gruppidentitet; ambivalens; motsättningar; små organisationer; källarband; garageband; bandutveckling; musikindustri; lärprocesser; sammanhållning; kulturföretagande; karriär; musiker; artistkarriär; musikkarriär; professionell; proffs; hobby; hobbyutövare; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Rock bands are foundational for modern day music life. These small groups provide well-being and self-fulfillment to its members, as well as fuel for the cultural life and the increasingly highlighted creative industries. Rock bands, however, are particularly difficult to organize. LÄS MER

 2. 2. Lärande samspel för effektivitet En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Engström; Johan Karltun; Maria Gustavsson; Per-Erik Ellström; Margareta Oudhuis; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; organizational learning; interaction; communication; work groups; SME; effectiveness; Lärande; organisatoriskt lärande; samspel; kommunikation; arbetsgrupper; SME; effektivitet;

  Sammanfattning : En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Micro-Foundations of Organizational Adaptation A Field Study in the Evolution of Product Development Capabilities in a Design Firm

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping International Business School

  Författare :Carlo Salvato; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational adaption; Organizational evolution; Organizational replicators; Organizational routines; Firm competences; Dynamic capabilities; Organizational learning; New product development; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to improve knowledge of how organizations adapt to their dynamic environments, by developing a detailed understanding of the configuration and evolution of organizational replicators.Among open questions in the literature on organizational adaptation, I have explored the following: How can the structure of organizational replicators and the nature of their components be realistically described? How do different organizational replicators interact with each other at different levels within and across organizational boundaries? How do replicators evolve? Why do firms need dynamic capabilities?I’ve addressed these questions by means of an embedded, longitudinal field study of Alessi, an Italian firm founded in 1921, active in the development and production of hundreds of design household products. LÄS MER

 4. 4. Project management ontology the organizational learning perspective

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping International Business School

  Författare :Heli Aramo-Immonen; Kaj U. Koskinen; Jari Palomäki; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mega-project; project learning; organizational learning; systems thinking; activity theory; management ontology;

  Sammanfattning : In a recent interview with the Financial Times, the chief executive of Royal Dutch Shell, Mr. Jeroen van der Veer, said he “keeps faith in ‘elephant’ projects” referring to the Russian gas mega-project that Shell had fallen eight months behind schedule with and had cost overruns twice the original estimate. Mr. LÄS MER

 5. 5. Co-constructing Expertise Competence Development through Work-Integrated e-Learning in joint Industry-University Collaboration

  Detta är en avhandling från Trollhättan : University West

  Författare :Monika Hattinger; Lars Svensson; Maria Spante; Lennart Malmsköld; Kristina M. Eriksson; Linn Gustavsson Christiernin; Anita Mirijamdotter; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Competence Development; e-Learning design; Learning activities; Co-construction; Manufacturing industry; Expert knowledge; Knotworking; Expansive Transformation; Boundary crossing; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : This thesis is inter-disciplinary and proceed from the ongoing challenges of the increased digitalization, automation and robotization that impact the manufacturing industry's emergent need of high-qualified practitioners. Digitalization also challenges universities to open up to external collaboration and to design blended e-learning targeting industry knowledge needs. LÄS MER