Sökning: "organizational learning"

Visar resultat 1 - 5 av 231 avhandlingar innehållade orden organizational learning.

 1. 1. Lärande samspel för effektivitet En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Engström; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; organizational learning; interaction; communication; work groups; SME; effectiveness; Lärande; organisatoriskt lärande; samspel; kommunikation; arbetsgrupper; SME; effektivitet;

  Sammanfattning : En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Micro-Foundations of Organizational Adaptation A Field Study in the Evolution of Product Development Capabilities in a Design Firm

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping International Business School

  Författare :Carlo Salvato; Högskolan i Jönköping.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational adaption; Organizational evolution; Organizational replicators; Organizational routines; Firm competences; Dynamic capabilities; Organizational learning; New product development; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to improve knowledge of how organizations adapt to their dynamic environments, by developing a detailed understanding of the configuration and evolution of organizational replicators.Among open questions in the literature on organizational adaptation, I have explored the following: How can the structure of organizational replicators and the nature of their components be realistically described? How do different organizational replicators interact with each other at different levels within and across organizational boundaries? How do replicators evolve? Why do firms need dynamic capabilities?I’ve addressed these questions by means of an embedded, longitudinal field study of Alessi, an Italian firm founded in 1921, active in the development and production of hundreds of design household products. LÄS MER

 3. 3. Project management ontology the organizational learning perspective

  Detta är en avhandling från Tampere, Finland : Tampere University of Technology

  Författare :Heli Aramo-Immonen; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mega-project; project learning; organizational learning; systems thinking; activity theory; management ontology;

  Sammanfattning : In a recent interview with the Financial Times, the chief executive of Royal Dutch Shell, Mr. Jeroen van der Veer, said he “keeps faith in ‘elephant’ projects” referring to the Russian gas mega-project that Shell had fallen eight months behind schedule with and had cost overruns twice the original estimate. Mr. LÄS MER

 4. 4. Co-constructing Expertise Competence Development through Work-Integrated e-Learning in joint Industry-University Collaboration

  Detta är en avhandling från Trollhättan : University West

  Författare :Monika Hattinger; Högskolan Väst.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Competence Development; e-Learning design; Learning activities; Co-construction; Manufacturing industry; Expert knowledge; Knotworking; Expansive Transformation; Boundary crossing; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : This thesis is inter-disciplinary and proceed from the ongoing challenges of the increased digitalization, automation and robotization that impact the manufacturing industry's emergent need of high-qualified practitioners. Digitalization also challenges universities to open up to external collaboration and to design blended e-learning targeting industry knowledge needs. LÄS MER

 5. 5. Organizational learning in dynamic environments

  Detta är en avhandling från Stockholm : Numerisk analys och datalogi

  Författare :Panagiota Koulouvari; KTH.; [2001]
  Nyckelord :MEDIA INDUSTRY; KNOWLEDGE CREATION; ORGANIZATIONAL CULTURE; GRAPHIC ARTS; KNOWLEDGE MANAGEMENT; PRACTICE; ORGANIZATIONAL LEARNING; ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE CREATION IN PRAXIS;

  Sammanfattning : .... LÄS MER