Sökning: "work groups"

Visar resultat 1 - 5 av 1938 avhandlingar innehållade orden work groups.

 1. 1. Knowing at work A study of professional knowledge in integration work directed to newly arrived immigrants

  Detta är en avhandling från Trollhättan : University West

  Författare :Marie Vesterlind; Högskolan Väst.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Professional knowledge; integration work; civic orientation; work integrated learning; meaning-making; standardization; quality; cultural brokers; Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning;

  Sammanfattning : Currently, new knowledge domains and professions emerge as a consequence of societal changes that transform that conditions for work and work integrated learning. Integration work directed to newly arrived immigrants is one example of such a new professional knowledge domain. LÄS MER

 2. 2. Industrial work groups : the impact of job design, leader support and group processes on initiative and self-organization

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Agneta Brav; Mälardalens högskola.; Örebro universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial work groups; job design; support from leader; group processes; potency; group initiative; self-organizational activities; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : From an organizational perspective the issue of which organizational solutions will benefit productivity, efficiency and the innovation process is central. Work groups can be an effective means. LÄS MER

 3. 3. Innovation groups Before innovation work is begun

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Mikael Johnsson; Mälardalens högskola.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; innovation management; innovation group; innovation team; innovation work; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : This research project was begun during the financial crisis of 2009 with the objective of increasing the competiveness of SMEs’ (Small and Medium sized Enterprises) by developing their innovation-management capabilities. The research presented in this licentiate thesis (thesis) is a part of the project in which newly-formed innovation groups at two SMEs in Eskilstuna, Sweden have been studied before they began innovation work. LÄS MER

 4. 4. Youth - the future manpower. Studies on unemployment, quality of life and work attitudes

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Lars Axelsson; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Young adults; adolescents; health; quality of life; unemployment; work ethics; work attitudes; sense of coherence; social support; self-esteem; Self-esteem; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin; Social support; Work attitudes; Sense of coherence; Work ethics; Unemployment; Quality of life; Health; Adolescents;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arbetslivet är en av de viktigaste delarna i människors livssituation och ett av de viktigaste incitamenten för välfärden i ett samhälle. Stora förändringar har skett för ungdomar beträffande arbetslivet och inträdet i arbetslivet under de senaste decennierna. Bl.a. LÄS MER

 5. 5. Making the Poor Work: Social Assistance and Activation in Sweden

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Anders Giertz; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; unemployment; social assistance; activation; welfare-to-work; marginalisation; social exclusion; Social problems and welfare; immigration; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Utformningen av fattigvården och de arbetskrav man ställer på mottagarna har alltid varit kontroversiella frågor i socialpolitiken, såväl under fattig- och arbetshusens tidsålder under 1800-talet, som i nuvarande diskussioner om socialbidrag och aktivering av bidragstagarna. Den första delen av avhandlingen diskuterar begreppen fattigdom, marginalisering och social uteslutning (social exclusion), och fortsätter med en genomgång av aktivringsåtgärder för mottagare av socialbidrag. LÄS MER