Sökning: "Sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 1768 avhandlingar innehållade ordet Sociologi.

 1. 1. The spatial manifestation of inequality : Residential segregation in Sweden and its causes

  Författare :Simone Scarpa; Tapio Salonen; Susanne Urban; Lars Brännström; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; residential segregation; income inequality; immigration; immigration policy regime; welfare state; housing; Sweden; Malmö; Genoa; Swedish metropolitan areas; Sociology; Sociologi; Socialt arbete; Social Work; Human Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The thesis examines the relationship between income inequality and residential segregation in Swedish cities. In recent years, in Sweden, much attention has been given to the direction of causality from residential segregation to income inequality. LÄS MER

 2. 2. Work-Related Inequalities in Health : Studies of income, work environment, and sense of coherence

  Författare :Susanna Toivanen; Örjan Hemström; Espen Dahl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sweden; socioeconomic inequalities; income; work environment; sense of coherence; cardiovascular disease; stroke; mental health; musculoskeletal disorder; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Ill health is unevenly distributed across different groups in society, with the disadvantaged groups displaying higher rates of ill health than the more advantaged groups. The aim of the thesis is to study work-related inequalities in health, and to focus on how income, aspects of the physical and psychosocial work environment, and sense of coherence, individually or jointly, generate inequalities in a number of health outcomes in the Swedish working population. LÄS MER

 3. 3. Sociologi och epistemologi : om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin = [Sociology and epistemology] : [on Pierre Bourdieu's work and the historical epistemology]

  Författare :Donald Broady; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Bourdieu; Pierre; 1930-2002; Sociologi; historia; Frankrike; 1900-talet; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The sociology of Pierre Bourdieu is analyzed from two angles.On the one hand, the development of Bourdieu's methods and key concepts (symbolic capital, cultural capital, habitus, field) is traced back to the problems which he and his collaborators have encountered in their research practice. LÄS MER

 4. 4. Energilandskap i förändring : Inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland

  Författare :Karin Edberg; Adrienne Sörbom; Anna Storm; Kerstin Jacobsson; Mikael Klintman; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy infrastructure; natural gas; wind power; framing; social practice; facility siting; place; trust; risk; energy transition; climate change; environment; national security; Gotland; Energiinfrastruktur; naturgas; vindkraft; inramningar; sociala praktiker; lokaliseringar; plats; tillit; risk; energiomställning; klimat; miljö; säkerhetspolitik; Gotland.; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Energisystemet omstruktureras. Nya energikällor tillkommer och andra fasas ut samtidigt som efterfrågan på energi kvarstår ur ett globalt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Samverkan blir kamp : En sociologisk analys av ett projekt i ungdomsvården

  Författare :Goran Basic; Malin Åkerström; David Wästerfors; Torbjörn Forkby; Sociologi; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; youngster; project; coordinator; triad; accounting through comparison; role; struggle; collaboration; alliance; conflict; sociology; conflict point of interest; team; dyad; förklarande jämförelse; kamp; roll; konfliktintressepunkt; samverkan; projekt; samordnare; ungdom; dokument; co-ordination; document; subvention; sociologi; konflikt; allians; Missbruks- och beroendevård; Substance Abuse Treatment; Special Education; Specialpedagogik; Social Sciences; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Criminology; Work Life Studies; Arbetlivsvetenskap; Professionsstudier; Studies of Professions; Social Psychology; Socialpsykologi; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi; co-ordination;

  Sammanfattning : In this dissertation a collaboration project in Swedish youth care is analysed. The aim of the project was to enhance coordination between the Social Services and the Swedish National Board of Institutional Care in order to make the efforts more efficient. The project also employed a number of coordinators. LÄS MER