Sökning: "Sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 1865 avhandlingar innehållade ordet Sociologi.

 1. 1. Energilandskap i förändring : Inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland

  Författare :Karin Edberg; Adrienne Sörbom; Anna Storm; Kerstin Jacobsson; Mikael Klintman; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy infrastructure; natural gas; wind power; framing; social practice; facility siting; place; trust; risk; energy transition; climate change; environment; national security; Gotland; Energiinfrastruktur; naturgas; vindkraft; inramningar; sociala praktiker; lokaliseringar; plats; tillit; risk; energiomställning; klimat; miljö; säkerhetspolitik; Gotland.; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Energisystemet omstruktureras. Nya energikällor tillkommer och andra fasas ut samtidigt som efterfrågan på energi kvarstår ur ett globalt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Work-Related Inequalities in Health : Studies of income, work environment, and sense of coherence

  Författare :Susanna Toivanen; Örjan Hemström; Espen Dahl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sweden; socioeconomic inequalities; income; work environment; sense of coherence; cardiovascular disease; stroke; mental health; musculoskeletal disorder; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Ill health is unevenly distributed across different groups in society, with the disadvantaged groups displaying higher rates of ill health than the more advantaged groups. The aim of the thesis is to study work-related inequalities in health, and to focus on how income, aspects of the physical and psychosocial work environment, and sense of coherence, individually or jointly, generate inequalities in a number of health outcomes in the Swedish working population. LÄS MER

 3. 3. Sociologi och epistemologi : om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin = [Sociology and epistemology] : [on Pierre Bourdieu's work and the historical epistemology]

  Författare :Donald Broady; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Bourdieu; Pierre; 1930-2002; Sociologi; historia; Frankrike; 1900-talet; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The sociology of Pierre Bourdieu is analyzed from two angles.On the one hand, the development of Bourdieu's methods and key concepts (symbolic capital, cultural capital, habitus, field) is traced back to the problems which he and his collaborators have encountered in their research practice. LÄS MER

 4. 4. Policy professionals in civil society organizations : Struggling for influence

  Författare :Joanna Mellquist; Adrienne Sörbom; Stefan Svallfors; Åsa Wettergren; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; civil society; policy professionals; professionalization; organization; advocacy; strategy; member; mediatization; field theory; capital; decoupling; logic of influence; organizational hypocrisy; myth; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : The professionalization of civil society organizations coupled with an elite-driven policy process has fostered the rise of policy professionals in civil society organizations (CSOs). This dissertation explores the role and functioning of policy professionals in CSOs, describing and analyzing how CSOs’ hiring of such expertise contributes to processes of professionalization within civil society, including what that entails from a normative perspective. LÄS MER

 5. 5. Från kombifeminism till rörelse : Kvinnlig serbisk organisering i förändring

  Författare :Sanja Obrenovic Johansson; Ali Hajighasemi; Eva Schmitz; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Women’s organizations; aid; domestic donors; Kvinna till Kvinna; Sida; gift; reciprocity; power; dependency; trust; mistrust; Belgrade; Stockholm; Kvinnoorganisationer; bistånd; gåva; reciprocitet; makt; tillit; misstro; sociala rörelser; kollektiv identitet; Belgrad; Stockholm; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This study is about seven women’s organizations in Belgrade, Serbia and their relations to domestic and international donors during the period 2003-2006. My main research questions focus on their choices of either domestic or international cooperation partners. LÄS MER