Sökning: "Eva Änggård"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Eva Änggård.

 1. 1. Bildskapande en del av förskolebarns kamratkulturer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva Änggård; Gunilla Halldén; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Peer culture; art activities; pictorial genres; preschool; ethnography; interaction; gender identity; Förskolebarn; bilder; barnteckning; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : The main purpose of the study is to investigate how children act and make meaning in art activities in the Swedish preschool. The study is a contribution to the new social studies of childhood. Children are seen as active participants in the construction and reconstruction of society. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar förskollärare med bild? : en studie av fem förskollärare som leder barn i bildaktiviteter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Eva Änggård; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; art education; interaction; preschool; Pedagogisk. Metodik. Konst. Musik. Teater. Film. Förskolan; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER