Sökning: "Lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 1393 avhandlingar innehållade ordet Lärande.

 1. 1. Lärande samspel för effektivitet En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Engström; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; organizational learning; interaction; communication; work groups; SME; effectiveness; Lärande; organisatoriskt lärande; samspel; kommunikation; arbetsgrupper; SME; effektivitet;

  Sammanfattning : En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Lärande av yrkesidentiteter en studie av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Camilla Thunborg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education; Learning; occupational identity; profession; health care services; physicians; nurses; assistant nurses; Lärande; yrkesidentitet; profession; hälso- och sjukvård; läkare; sjuksköterskor; undersköterskor;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with the learning of occupational identities in health care and medical services. The aim is to increase the knowledge of what characterizes occupational identities how these are learnt, and what potential driving forces exist that can contribute to the development of both occupational identities and health care activities. LÄS MER

 3. 3. Online coaching as a Relationship of Inquiry Exploring one-to-one online education

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Stefan Stenbom; KTH.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; online learning; online coaching; one-to-one online education; Community of Inquiry; Relationship of Inquiry; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : In educational development, much focus is put on the use of computers and other digital tools to enhance teaching and learning. One of the most used digital communication forms is one-to-one communication using text, images, and video. One-to-one communication for educational purposes has, however, so far received only modest attention in research. LÄS MER

 4. 4. Bridging the boundaries between D&T education and working life A study of views on knowledge and skills in product development

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Helena Isaksson Persson; KTH.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; upper secondary school education; design and product development; technology programme; repertory grid technique; artefacts; engineer; industrial designer; working life; gymnasium; produktutveckling; design; teknikprogrammet; utbildning; artefakter; yrkesliv; ingenjör; industridesigner; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden upper secondary school education is organised in programmes. One of these programmes is the Technology programme that covers five orientations, one of which is Design and Product Development. LÄS MER

 5. 5. The Active University Studies of Contemporary Swedish Higher Education

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Sara Karlsson; KTH.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis, contemporary universities and their response to external pressure are studied. The term “the active university” is put forward as an analytical tool. The active university “acts” in two ways: by taking concrete initiatives and by playing a role. LÄS MER