Sökning: "transaction"

Visar resultat 1 - 5 av 194 avhandlingar innehållade ordet transaction.

 1. 1. Transaction cost and transparency on the owner-occupied housing market An international comparison

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Sylwia Lindqvist; KTH.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; transaction process; transaction cost; real estate transaction; property transaction; residential transaction; cross-border transaction; transparency; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : This dissertation consists of four essays with specific objectives. The overall objective is, however, to seek a further understanding of the issue of cross-border residential transaction markets. LÄS MER

 2. 2. Transaction Spaces Consumption Configurations and City Formation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Lukas Smas; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consumption; transactions spaces; city formation; everyday life; commodities; urban development; consumer services; retail; spatial practices and representations; time-geography; Stockholm; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Human Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : Consumption forms and is formed by the city. How, when and where commodities are transacted is essential in this urban drama of mutual relationships. This thesis explores how consumption and everyday life in cities are interrelated. LÄS MER

 3. 3. Förvaltningens gräns mot marknaden. Om mekanismer bakom och effekter av kommunernas marknadsutnyttjande

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Tobias Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public sector; Local government; Public sector service provision; Outsourcing; Transaction; Transaction costs; Transaction cost economics; Misalignment; Performance; Efficiency; Theory of the firm; Statistical significance;

  Sammanfattning : Varför anlitar vissa kommuner externa leverantörer i stor utsträckning medan andra kommuner i väldigt liten utsträckning överlåter produktionen och tillhandahållandet av service och välfärdstjänster på externa leverantörer? Vad utmärker egenregiproduktion och nyttjandet av externa leverantörer och i vilka fall är det ena att föredra framför det andra? Har valet av organiseringssätt någon betydelse för verksamhetens presterande? Dessa frågor är centrala spörsmål som behandlas och undersökts i föreliggande bok.. LÄS MER

 4. 4. Process-based transaction cost analysis: a cost management exploration in SCA Packaging

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Hans Knutsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; containerboard production; dynamic transaction costs; cost drivers; cost structure analysis; economic organisation; transaction cost attributes; transaction costs; cost management; Organizational science; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Företag konkurrerar med varandra i strävan efter att nå den högsta lönsamheten. En mängd frågor måste tas under övervägande för att nå ett sådant mål - beslut angående produkter, marknader, kunder och, ej att förglömma, organisation måste fattas. LÄS MER

 5. 5. Real Property Processes An explorative study of property institutions in Belarus

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Marina Vaskovich; KTH.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Land administration; institutions; transaction costs; land tenure; classification of property rights; ontological modelling of the real property processes; property formation; property transaction;

  Sammanfattning : This work aims at advancing the scientific understanding of the real property processes stimulating the Belarusian property market specifically in order to promote its development. For a property market to operate efficiently, real properties ought to be able to be smoothly created and securely transferred with the aid of real property processes. LÄS MER