Sökning: "förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 125 avhandlingar innehållade ordet förskola.

 1. 1. Sociala konstruktioner i förskolans planeringssamtal : I en landsgränsnära förskola

  Författare :Emma Nilsson; Carin Roos; Karin Bengtsson; Maria Simonsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; förskolepersonal; planeringssamtal; gräns; landsgräns; sociala konstruktioner; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to describe the preschool setting that is constructed in the preschool teacher’s planning conversations with a special focus on the border context in which this particular preschool is located. In what ways are the geographic location noticeable and what conceptions are established in their conversations? The study has a social constructivist approach and is informed by borderland theory which means that the focus is on the context and the participants in this context. LÄS MER

 2. 2. Med barnens röst : Ettåringar "berättar" om sin förskola

  Författare :Ingrid Engdahl; Jane Brodin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ettåringar; förskola; barns perspektiv; lek; subjektskapande; kamratskap; Children; Barn;

  Sammanfattning : In the children’s voiceOne-year-olds “tell” about their preschoolThe overall aim of this study is to advance the child’s perspective. This is done by a study of one-year-olds in a toddler unit in a Swedish municipal preschool, located in a multicultural suburb in the city of Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Erbjudande till kommunikation i en flerspråkig förskola : fria och riktade handlingsområden

  Författare :Åsa Ljunggren; Malmö högskola; []
  Nyckelord :förskola; flerspråkig; kommunikation;

  Sammanfattning : The study was conducted in a multilingual preschool setting in a city in the south of Sweden. The aim of the study was to highlight and to understand how children’s abilities to communicate with each other vary in different situations in a preschool setting. LÄS MER

 4. 4. Relationen hem - förskola : Intentioner och uppfattningar om förskolans uppgift att vara komplement till hemmet 1990-1995

  Författare :Ewa Ivarson Jansson; Ewa Ivarson-Jansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child care in Sweden; analyse the aims; co-operation with parents; pre-schools and family day nurseries; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation examines the inherent meanings in the claim that the pre-school is "a complement to the home". The meanings are analysed in order to explore the reasons behind the extension of child care in Sweden, and particularly during the period 1990-1995.The dissertation has two objectives. LÄS MER

 5. 5. Språkliga gemenskaper och minoritetsspråkiga barn i svensk förskola

  Författare :Ellinor Skaremyr; Annica Löfdahl; Lovisa Skånfors; Anne Kultti; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; speech community; cultural community; minority language; newly arrived; national minority language; multilingualism; language support; language development work; Förskola; språklig gemenskap; kulturell gemenskap; minoritetsspråk; nyanlända; nationellt minoritetsspråk; flerspråkighet; språkstöd; språkutvecklande arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to contribute with knowledge about how speech communities are formed and maintained in Swedish preschools when minority language children participate. The dissertation is based on two empirical studies that are linked together by an ethnographical communication model. LÄS MER