Sökning: "Annika Engström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Annika Engström.

  1. 1. Lärande samspel för effektivitet En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Annika Engström; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; organizational learning; interaction; communication; work groups; SME; effectiveness; Lärande; organisatoriskt lärande; samspel; kommunikation; arbetsgrupper; SME; effektivitet;

    Sammanfattning : En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. LÄS MER