Sökning: "effectiveness"

Visar resultat 1 - 5 av 1249 avhandlingar innehållade ordet effectiveness.

 1. 1. Child prevention and group based parenting programs effectiveness and implementation

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Viveca Olofsson; Örebro universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Prevention; child; mental health; parenting programs; effectiveness; implementation; follow-up; sectors; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Approximately 10–25% of children and youth suffer from mental health problems, such as depression, emotional difficulties, and disruptive behaviors. The evidence base of the effectiveness of preventive interventions targeting youth mental health currently delivered in regular care is weak. LÄS MER

 2. 2. Effectiveness in innovation : a study of software development projects

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Per Sundström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Software development; projects; innovation; effectiveness; customer interaction;

  Sammanfattning : Companies must simultaneously focus on cost and time efficient product development as well as enabling radical and incremental innovation for long-term survival. The companies in the study from high-tech industries face the demands on innovation within their software development projects. LÄS MER

 3. 3. Carbon Credits: Origins, Effectiveness & Future

  Detta är en avhandling från Environmental and Energy Systems Studies, Lund university

  Författare :Linn Takeuchi Waldegren; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Additionality; carbon credits; Clean Development Mechanism CDM ; effectiveness; emissions reductions;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En kolkredit motsvarar i teorin en minskning av växthusgaser motsvarande ett ton koldioxid. Dessa krediters miljömässiga trovärdighet har varit en het diskussionsfråga i akademiska och politiska sammanhang i många år men blev mer allmänt uppmärksammat i tv och nyheter efter att FNs Kyotoprotokoll trädde i kraft 2005. LÄS MER

 4. 4. Towards systematic improvement work in project-based organizations An efficiency and effectiveness perspective

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Erik Sundqvist; Luleå tekniska universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Project Management; Project-based organization; Efficiency; Effectiveness; Improvement; Kvalitetsteknik; Quality Technology Management;

  Sammanfattning : Project-based organizations (PBOs) have adopted projects as a primary tool for carrying out most of their operations. By doing so, the PBO operates mainly on two organizational levels, the project level and the organizational level. LÄS MER

 5. 5. Prenatal food and micronutrient supplementation to malnourished women in Bangladesh Effects, Equity, and Cost-effectiveness

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Rubina Shaheen; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; malnutrition; pregnancy; food supplement; micronutrient supplement; birth weight; infant mortality; effectiveness; economic evaluation; equity; Bangladesh; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Maternal nutrition is closely linked to child health and survival. In Bangladesh there is a high prevalence of undernutrition in the form of chronic energy deficiency [CED, Body Mass Index <18.5 (kg/m2)] in women and low birth weight. LÄS MER