Sökning: "routinization"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet routinization.

 1. 1. Att drabbas av testikelcancer : En studie av män med behandlad testikelcancer och deras anhöriga

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Inger Sandén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; men; close relatives; testicular cancer; medical care program; oncological follow-up consultations; routinization; sensitivity; everyday life; Testikelcancer; Andrologi; Tumörer; Onkologi; Cancer; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and analyse men's experience of testicular cancer, the interaction with caregivers during the course of the disease and in the subsequent medical care process and the attitude of close relatives during this period and how they describe their life during the medical care process.The results reported in article I describe, on the basis of audio-taped dialogues between patients and physicians and interviews between patients and physicians, the impact the medical care program SWENOTECA has on the interaction between patient and physician and on how the patients experience their disease and the follow-up of care and treatment. LÄS MER

 2. 2. Säljande samspel : en sociologisk studie av privat servicearbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Kristina Abiala; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interactive service work; service encounter; emotional labor; feeling rules; display rules; deep acting; surface acting; organisational frames; routinization; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Interaction between people can be seen as a distinctive feature of 'post-industrial society'. In this study I investigate some of the conditions for this encounter in private service work in Sweden. I start by discussing some important concepts: service, service encounter and emotional labour. LÄS MER

 3. 3. From Workflow to Conversation

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Jan Ljungberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Speech acts; genre; communication; design;

  Sammanfattning : This thesis is about designing information technology to support communicative work. The thesis has a theoretical focus, informed by two empirical studies, but the aim is not to formulate a grand theory, but rather to find new concepts and patterns of thought useful for design. LÄS MER

 4. 4. Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Emanuel Åhlfeldt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sustainability; sustainable change; long-term effects; project organization; implementation; professionalism; new institutional theory; Hållbart utvecklingsarbete; långsiktiga effekter; projektorganisation; implementering; professionalism; nyinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning : Det drivs många utvecklingsprojekt inom offentlig sektor, men det saknas kunskap om hur dessa projekt kan bidra till ett hållbart utvecklingsarbete. Syftet med avhandlingen är att förstå och förklara hur resultat och kunskap från utvecklingsprojekt kan integreras i den ordinarie verksamheten i offentliga organisationer och bidra till långsiktiga effekter, som har ett värde för brukarna, organisationen och de anställda. LÄS MER

 5. 5. Process management in R&D - Doom or Salvation for Creativity?

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Katarina Lund; KTH.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; creativity; efficiency; process management; R D;

  Sammanfattning : R&D organizations of today must constantly seek ways to becomemore efficient in order to stay competitive. To accomplish thismany organizations turn to process management approaches suchas lean product development. LÄS MER