Sökning: "teaching and learning"

Visar resultat 1 - 5 av 741 avhandlingar innehållade orden teaching and learning.

 1. 1. Learning and teaching sustainable development in global-local contexts

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Birgitta Nordén; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contextual Analysis; Critical Knowledge Capabilities; Deep Approaches to Learning; Deep Approaches to Teaching; Education for Sustainable Development ESD ; Environmental and Sustainabilty Education Research ESER ; Global Classrooms; Global Learning; Global Learning for Sustainable Development GLSD ; Global-Local Contexts; Phenomenography; Sustainable Development; Teaching Approaches; Transdisciplinary Teaching; Transitions; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Deep approaches to learning; Deep approaches to teaching; Education for Sustainable Development; ESD; Environmental and Sustainabilty Education Research; ESER; Global classrooms; Global learning; Global eduction; Global - local contexts; Global Learning for Sustainable Development; GLSD; Global teaching and learning; SD; sustainability; Transnational education; Online learning; Transnational learning;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to develop knowledge of teaching and learning sustainable development in global–local contexts. The research field is global learning for sustainable development (GLSD). LÄS MER

 2. 2. Total Cost Analysis in Logistics Practical Execution, Learning, and Teaching in Higher Education

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Oskarsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Cost is considered a crucial factor in much decision-making in private and public organisations. Therefore, the ability to calculate total estimated costs for different alternatives is important. However, such total cost analysis is a challenging task. LÄS MER

 3. 3. Planering och genomförande av undervisning i förskolan – exemplen teknik och bildskapande Planning and implementing teaching in preschool – the examples of technology and art making

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kristina Melker; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; undervisning; samarbete; bildskapande; estetik; sociokulturellt perspektiv; preschool; teaching; collaboration; scaffolding; sustained shared thinking; children; art making; aesthetics; sociocultural perspective;

  Sammanfattning : Since 2010, teaching has been one of the preschool teacher’s tasks in Sweden. Preschool teaching is often discussed and has been addressed from different perspectives (Eidevald & Engdahl, 2018; Sheridan & Williams, 2018; Thulin & Jonsson, 2018). LÄS MER

 4. 4. Digital Competence and Ways of Thinking and Practising in Swedish Teacher Education Experiences by teachers with a foreign teaching degree

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and System Sciences, Stockholm University

  Författare :Annika Käck; Sirkku Männikkö Barbutiu; Uno Fors; Ola Lindberg; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital competence; teachers with a foreign teaching degree; teacher education; ways of thinking and practising; transformative learning; informationssamhället; Information Society;

  Sammanfattning : The Swedish government recognises foreign academic education and the professional qualifications of its immigrants by allocating resources to programmes that bridge the gap between immigrants’ education and the specific requirements for work in Sweden. The context of inquiry for this thesis is teachers with a foreign teaching degree, who come from 57 countries or regions and are studying at four Swedish universities. LÄS MER

 5. 5. Teaching, Learning, and Student Output : A Study of French in the Classroom

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Anna Flyman Mattsson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; language teaching learning; classroom; communication; output; focus on form; foreign languages teaching; Applied linguistics; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i Swains outputhypotes från 1985 om att produktion är ett avgörande kriterium för inlärning av ett andraspråk, undersöks i avhandlingen hur språkundervisning påverkar elevers språkliga produktion. Undersökningsgruppen består av tre gymnasieklasser där eleverna läser franska som främmande språk; samtliga hade även läst franska på högstadiet. LÄS MER