Sökning: "historia med didaktisk inriktning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden historia med didaktisk inriktning.

 1. 1. History in the Service of Mankind : International Guidelines and History Education in Upper Secondary Schools in Sweden, 1927–2002

  Författare :Thomas Nygren; Daniel Lindmark; Bengt Schüllerqvist; Harry Haue; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; history teaching; League of Nations; UNESCO; Council of Europe; curriculum; History; Historia; Subject didactics; Ämnesdidaktik; didactics of history; historia med didaktisk inriktning; historiedidaktik; didactics of history; history and history teaching;

  Sammanfattning : In this study the guidelines of the League of Nations, UNESCO and the Council of Europe are investigated in relation to Swedish national curricula, teachers’ perceptions of and students’ work in history, from 1927 to 2002.Inspired by John I Goodlad’s notions of curricula and implementation, the formulation of history is studied. LÄS MER

 2. 2. Med muren i backspegeln : Nationens betydelse för ungas identitetsskapande i östra Tyskland

  Författare :Joakim Glaser; Historia; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History Education; Historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Låtsaskrigen : föreställningar om krig, maskulinitet och historia i krigsspel under 200 år

  Författare :Tomas Karlsson; Finn Arne Jörgensen; Esbjörn Larsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Wargame; masculinity; gender studies; history; computer games; video games; board games; miniature games; history culture; media archeology; media war; mediation; authenticity; simulation; play; military history; Reisswitz; Game Studies; counter factual history; historical accounts; warriors; krigsspel; historia; maskulinitet; dataspel; brädspel; historiekultur; simulering; militärhistoria; kontrafaktik; spel; genusvetenskap; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis investigates how different wargames relate to notions of war, masculinity and history. It poses the question how the concept of authenticity is used in relation to wargames portrayal of war, masculinity and history. The outline of the thesis is chronological, spanning roughly from the 19th century to the present. LÄS MER

 4. 4. Historieintresse och historieundervisning : Elevers och lärares uppfattning om historieämnet

  Författare :Johan Hansson; Daniel Lindmark; Gun Marie Frånberg; Bengt Schüllerqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; History didactics; pedagogical content knowledge; subject matter knowledge; learning; teaching; teaching methods; history; teachers; students; pupils; compulsory school; upper secondary school; interest; motivaton; lessons; interview; survey study; Sweden; Geschichtsdidaktik; Historiedidaktik; pedagogik; ämneskunskaper; undervisningsmetoder; undervisningsinnehåll; lärostoff; historia; lärande; undervisning; lärare; elever; studenter; grundskola; gymnasieskola; intresse; motivation; intervju; enkätundersökning; Sverige; Subject didactics; Ämnesdidaktik; History subjects; Historieämnen; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies teachers’ and students’ conceptions of history and history teaching and aims to explain the importance of an interest in history among teachers and students of the subject. Research on teachers’ conceptions (e.g. LÄS MER

 5. 5. Från A till F : Bedömning och betygssättning i historia på gymnasiet

  Författare :Kristina Kakoulidou; Niklas Ammert; David Rosenlund; Johan Samuelsson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historieundervisning; bedömning; betygssättning; samstämmighet; gymnasieskolan; läroplan; kursplan; History Education; Historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This licentiate thesis examines how history teachers in Swedish upper secondary school translate the syllabus for History 1b into practice when they construct, assess and grade student assignments and exams, and how this, in turn, affects students’ final grades and the equivalence of grades.The empirical material was collected from six teachers at five different upper secondary schools, and consisted of, on the one hand, authentic students’ assignments and exams, along with partial grades and resulting final grades, and, on the other hand, the teachers’ reflections on the processes involved in assessing and grading said assignments and exams, and subsequently awarding final grades. LÄS MER