Sökning: "lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 1180 avhandlingar innehållade ordet lärande.

 1. 1. Konsten att hålla ihop Om lärande och organisering i rockband

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Tobias Malm; Camilla Thunborg; Pär Larsson; Ulrika Bennerstedt; Ola Lindberg; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; organizing; identity; rock band; small group; organizational pedagogy; organizational ethnography; lärande; organisering; identitet; rockband; liten grupp; organisationspedagogik; organisationsetnografi; musikliv; musikbransch; band; rock och pop; popband; rockgrupp; popgrupp; organisatorisk utveckling; identitetsdilemma; deltagarbana; multimedlemskap; praktik; praktikgemenskap; utmaningar; skeenden; formningsprocesser; produktionsläge; viloläge; organiseringslägen; medlemskap; sociala världar; situerat lärande; social lärteori; socialt lärperspektiv; kontextuellt lärperspektiv; organisationsstudier; organisationsforskning; pedagogik; musiklivsforskning; informellt lärande; gruppdynamik; smågrupper; kreativitet; entreprenörskap; småföretag; gruppidentitet; ambivalens; motsättningar; små organisationer; källarband; garageband; bandutveckling; musikindustri; lärprocesser; sammanhållning; kulturföretagande; karriär; musiker; artistkarriär; musikkarriär; professionell; proffs; hobby; hobbyutövare; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Rock bands are foundational for modern day music life. These small groups provide well-being and self-fulfillment to its members, as well as fuel for the cultural life and the increasingly highlighted creative industries. Rock bands, however, are particularly difficult to organize. LÄS MER

 2. 2. Lärande samspel för effektivitet En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Engström; Johan Karltun; Maria Gustavsson; Per-Erik Ellström; Margareta Oudhuis; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; organizational learning; interaction; communication; work groups; SME; effectiveness; Lärande; organisatoriskt lärande; samspel; kommunikation; arbetsgrupper; SME; effektivitet;

  Sammanfattning : En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Lärande av yrkesidentiteter en studie av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Camilla Thunborg; Per-Erik Ellström; Roger Säljö; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; occupational identity; profession; health care services; physicians; nurses; assistant nurses; Lärande; yrkesidentitet; profession; hälso- och sjukvård; läkare; sjuksköterskor; undersköterskor;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with the learning of occupational identities in health care and medical services. The aim is to increase the knowledge of what characterizes occupational identities how these are learnt, and what potential driving forces exist that can contribute to the development of both occupational identities and health care activities. LÄS MER

 4. 4. Fysik som lärområde i förskolan. Möjligheter för barns begynnande lärande

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Jonna Larsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; lärande; fysik; friktion; ljud;

  Sammanfattning : Licentiatuppsatsen handlar om fysik som lärområde i förskolan där barns vardagserfarenheter liksom lärares arbete är centralt. Syftet med studien är att studera barns möjligheter för begynnande lärande kring friktion respektive ljud. LÄS MER

 5. 5. När fysik blir lärområde i förskolan

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jonna Larsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; emergent science; physics; children; learning; preschool; begynnande naturvetenskap; fysik; barn; lärande; förskola;

  Sammanfattning : This dissertation includes four separate empirical studies, and is directed towards what happens when physics becomes a learning area in preschool. It is about children and preschool teachers exploring and working with physical phenomena such as friction, sound, floating and sinking. LÄS MER