Sökning: "historia"

Visar resultat 1 - 5 av 4246 avhandlingar innehållade ordet historia.

 1. 1. I vinst och förlust : Köpmäns nätverk i 1500-talets Östersjöstäder

  Författare :Lovisa Olsson; Martin Wottle; Thomas Småberg; Dag Lindström; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Trade; Early modern history; Baltic Sea region; Credit networks; Urban history; Embedded economy; Network analysis; Town councils; Spatiality; Mobility; Economic history; Handel; Tidigmodern historia; Östersjöregionen; Kreditnätverk; Urbanhistoria; Inbäddad ekonomi; Nätverksanalys; Städernas råd; Spatialitet; Mobilitet; Ekonomisk historia; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This thesis aims to clarify how the merchant networks involved in the trade across the Baltic Sea interplayed with and contributed to create the economic culture of the Baltic Sea region. This is achieved by examining the economic, social, spatial and political aspects of the trade networks in relation to the social organisation of the early modern towns of Stockholm, Lübeck, Malmö and Reval (Tallinn) in the 16th century. LÄS MER

 2. 2. Fångna i begreppen? : Revolution, tid och politik i svensk socialistisk press 1917–1924

  Författare :Karin Jonsson; Lars Ekdahl; Ylva Waldemarson; Lars Berggren; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Labour movement history; conceptual history; revolution; February revolution; October revolution; the Swedish revolution; political revolution; social revolution; world revolution; revolutionary; anarchism; social democracy; syndicalism; left socialism; reform; evolution; determinism; voluntarism; Judaeo-Christian metaphors; Arbetarrörelsens historia; begreppshistoria; revolution; februarirevolutionen; oktoberrevolutionen; den svenska revolutionen; politisk revolution; social revolution; världsrevolution; revolutionär; anarkism; socialdemokrati; syndikalism; vänstersocialism; reform; evolution; determinism; volontarism; judisk-kristna metaforer; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This thesis studies the uses of the concept of revolution in Swedish socialist press from 1917 to 1924. Political revolution and civil wars shook several countries. The Russian February and October Revolutions were soon followed by uprisings in countries such as Germany and Finland. LÄS MER

 3. 3. Socialdemokraterna skriver historia : Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000

  Författare :Åsa Linderborg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Swedish Social Democracy; 20th century; historiography; history of historiography; hegemony; identity; reformism; nationalism; science; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : This is a historiographical study of how the Swedish Social Democracy has described both its own and Sweden's history during the period 1892-2000. The Social Democratic endeavour to attain hegemony and struggle for the public view of history is focused. LÄS MER

 4. 4. Fatta historia : En explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass

  Författare :Hans Olofsson; Ulla Runesson; Kenneth Nordgren; Martin Stolare; Per Eliasson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History subjects; Historieämnen; History; Historia;

  Sammanfattning : Studiens huvudsyfte är att utforska hur historieämnet konstitueras av lärare och eleverunder arbetet med ett ämnesområde, i det här fallet första världskrigets och mellankrigstidenshistoria. Närmare bestämt undersöker den hur informanterna gemensamt skaparhistorisk mening genom att erfara och tolka det förflutna i klassrummet. LÄS MER

 5. 5. Demokratins stridslinjer : Carl Lindhagen och politikens omvandling, 1896–1923

  Författare :Josefin Hägglund; David Östlund; Lars Ekdahl; Josefin Rönnbäck; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Carl Lindhagen; political history; history of political thought; Sweden; democracy; social democracy; socialism; liberalism; communism; radicalism; idealism; humanism; political parties; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : Carl Lindhagen was one of Sweden’s most well-known politicians at the beginning ofthe 20th century. He entered parliament as a Liberal in 1897 but joined the Social Democrats in 1909. In 1917 he became a key figure in forming the Left Socialist party,which became the Swedish Communist Party in 1921 – although it expelled him in that moment. LÄS MER