Sökning: "compulsory school"

Visar resultat 1 - 5 av 358 avhandlingar innehållade orden compulsory school.

 1. 1. Samproducerat ledarskap Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Adolescent self-reported health in the Umeå region Associations with behavioral, parental and school factors

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karina Nygren; Lennart Nygren; Urban Janlert; Curt Hagquist; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adolescence; school survey; self-reported health; somatic complaints; stress; norm compliance; parent-adolescent relations; compulsory school; school managers; research utilization; ungdomar; skolenkät; självrapporterad hälsa; somatiska besvär; stress; normföljsamhet; föräldrarelationer; skola; skolområdeschefer; forskningsanvändning;

  Sammanfattning : This thesis consists of a quantitative and a qualitative study. The quantitative study (articles I-III) aimed to examine how self-reported health in adolescence is associated with behavioral, parental, and school factors. Through a survey directed at all adolescents in grades 7-9, data were collected in 2005 in a region in northern Sweden (n=5060). LÄS MER

 3. 3. Bildundervisning i möte med samtidskonst bildlärares professionella utveckling i olika skolformer

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anna Jonsson Widén; Hans Örtegren; Anders Marner; Venke Aure; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Visual Art Education; Contemporary Art; Teacher Education; Continuing Professional Development; Compulsory School; Secondary School; Folk high School; Voluntary Art School; Cultural Semiotics; Frame factor Theory; Bildundervisning; samtidskonst; lärarutbildning; kompetensutveckling; grundskola; gymnasieskola; folkhögskola; kulturskola; kultursemiotik; ramfaktorteori; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and review the visual art teaching profession from a wider cultural perspective. This can lead to a better understanding of how teachers in 2000s Sweden manage change and relate to their task. LÄS MER

 4. 4. To Describe, Transmit or Inquire Ethics and technology in school

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Viktor Gardelli; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Ethics; Technology; Dialog; Philosophy; Philosophy with children; School; Curriculum; Interviews; Humanities and religion - History and philosophy subjects; Pedagogik; Skola; Etik; Teknik; Utbildningsfilosofi; Filosofi; Filosofi med barn; Dialog; Internet; Läroplan; Intervjuer; Humaniora och religionsvetenskap - Historisk-filosofiska ämnen; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Ethics is of vital importance to the Swedish educational system, as in many other educational systems around the world. Yet, it is unclear how ethics should be dealt with in school, and prior research and evaluations have found serious problems regarding ethics in education. LÄS MER

 5. 5. Att skapa ordning för det etetiska i skolan. Diskursiva positioneringar i samtal med lärare och skolledare [Bringing order to aesthetics in school]

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Monica Lindgren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Music education; aesthetics; school; pupils; teacher; education; construction; discourse; power;

  Sammanfattning : Recent rhetoric on aesthetic activities of the school has gained an increasingly large scope over the last few decades in Swedish texts on educational politics and educat-ional science. In relation to the questioning of the Government-controlled school, the field of school and aesthetics is studied from an interest in how ideals of knowledge are created and preserved through specific control strategies. LÄS MER