Sökning: "studenter"

Visar resultat 1 - 5 av 149 avhandlingar innehållade ordet studenter.

 1. 1. Stökiga studenter : Social kontroll och identifikation vid universiteten i Uppsala, Dorpat och Åbo under 1600-talet

  Författare :Lars Geschwind; Dag Lindström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; universities; students; social integration; social control; identity; academic jurisdiction; patriarcalism; corporation; honour; seventeenth century; Early Modern; fraternalism; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History; Studenter – socialhistoria – Sverige – 1600-talet; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : The thesis focuses upon three universities in Sweden during its ‘Age of Greatness’, Uppsala, Dorpat and Åbo, with a special emphasis upon the universities academic jurisdiction. On the whole the universities saw State intervention as a useful tool in local conflicts with the surrounding town community but opposed that very same form of intervention when it tried to interfere in internal university matters. LÄS MER

 2. 2. Finska studenter i Umeå : språkfärdighet och studieframgång

  Författare :Siiri Sahlman-Karlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Science Parks and talent attraction : a study on the development of Science Parks

  Författare :Eduardo de Almeida Cadorin; Magnus Klofsten; Hans Löfsten; Mats Lundqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science Parks; Talent attraction; New technology-based firms; Students; University; University-external collaboration; Success factors; Parques científicos; Atração de talentos; Novas empresas baseadas em tecnologia; Estudantes; Universidade; Colaboração externa-universidade; Fatores de sucesso; Science Parks; Talangattraktion; Nya teknikbaserade företag; Studenter; Universitet; Universitet-externt samverkan; Framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the development of Science Parks (SPs) from the perspective of talent attraction activities. Studies on SPs often address only traditional services that parks provide tenant firms. LÄS MER

 4. 4. Dissertatio gradualis, sistens aphorismos de origine initiationis novitiorum in academiis, quam suffrag. ampliss. ordin. philosph. in Reg. Acad. Upsal. præside ... Carolo Fred. Georgii ... Publico examini modeste subjicit Joannes Fryksell, Wermelandus. In audit. Carol. min. d. XXVIII. Maji, anno MDCCLV. H. A. M. S

  Författare :Carl Fredrik Georgii; Johan Fryksell; Carl Fredrik Georgii; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; College students; Initiation rites; Initiationsriter; Studenter; Studenttraditioner;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Historieintresse och historieundervisning : Elevers och lärares uppfattning om historieämnet

  Författare :Johan Hansson; Daniel Lindmark; Gun Marie Frånberg; Bengt Schüllerqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; History didactics; pedagogical content knowledge; subject matter knowledge; learning; teaching; teaching methods; history; teachers; students; pupils; compulsory school; upper secondary school; interest; motivaton; lessons; interview; survey study; Sweden; Geschichtsdidaktik; Historiedidaktik; pedagogik; ämneskunskaper; undervisningsmetoder; undervisningsinnehåll; lärostoff; historia; lärande; undervisning; lärare; elever; studenter; grundskola; gymnasieskola; intresse; motivation; intervju; enkätundersökning; Sverige; Subject didactics; Ämnesdidaktik; History subjects; Historieämnen; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies teachers’ and students’ conceptions of history and history teaching and aims to explain the importance of an interest in history among teachers and students of the subject. Research on teachers’ conceptions (e.g. LÄS MER