Sökning: "null"

Visar resultat 1 - 5 av 234 avhandlingar innehållade ordet null.

 1. 1. Characterisation of weak and null phenotypes in the KEL and JK blood group systems

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Elisabet Sjöberg Wester; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; null; SNP; Kidd; JK; Blood group; Kell; KEL; weak;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is on KEL and JK, two clinically important blood group systems, and the investigations of blood samples with aberrant antigen expression as in null and weak phenotypes, or with a phenotype that does not correspond to genotype. With the increasing use of DNA assays based on single nucleotide polymorphisms for blood group prediction, it is important to characterize the blood-groupencoding genes. LÄS MER

 2. 2. Detecting Deletions by Analysis of Genetic Markers in Pedigrees

  Detta är en avhandling från Department of Cell and Organism Biology, Lund University

  Författare :Anna Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; cytogenetics; Genetik; Genetics; Biologi; genetic marker; pedigree; Protein S deficiency; Biology; PROS1; deletion; null allele; cytogenetik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En deletion innebär att det fattas en bit DNA i en kromosom. Deletioner kan variera i storlek från enstaka baspar till en stor del av en kromosom. Deletioner kan orsaka sjukdomar, men det finns också exempel på deletioner som inte ger någon påvisbar effekt på individen. LÄS MER

 3. 3. Measurement of trace components in aqueous solutions with near and mid infrared Fourier transform spectroscopy

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Peter Snoer Jensen; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Near-infrared; Temperature dependency; Dual-beam; Optical null; Optimal pathlength Haemodialysis liquid; Urea; Glucose; Phosphate; Atom- och molekylärfysik; Atomic and molecular physics; Infrared; Water absorption; Fourier transform spectroscopy; Fysicumarkivet A:2003:Snoer Jensen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om hur man kan mäta små mängder av ett antal intressanta molekyler i en vattenlösning med hjälp av infrarödspektroskopi. Det är viktigt att kunna bestämma mängden av olika spårämnen i en vattenlösning i en rad olika tillämpningar. LÄS MER

 4. 4. Motståndets akustik : Språk och (o)ljud hos Peter Weiss 1946–1960

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Markus Huss; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturvetenskap; Literature; Peter Weiss; monolingualism; multilingualism; exile literature; migration; intermediality; translation; sounds; noises; Stunde Null; Kahlschlag; Stig Dagerman; Gunnar Ekelöf; enspråkighet; flerspråkighet; exillitteratur; migration; intermedialitet; översättning; ljud; oljud;

  Sammanfattning : This study explores how language is thematized in a selection of literary texts written in Swedish and German by Peter Weiss between 1946 and 1960. The textual interpretations seek to establish how Weiss’s literary work forms a multifaceted reflection on language and its cultural, historical and material preconditions. LÄS MER

 5. 5. Controlling DNA compaction and the interaction with model biomembranes

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Marie-Louise Ainalem; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; model biomembrane; DNA compaction; cryo-TEM; null ellipsometry; dynamic light scattering; toroid; bilayer; neutron reflectivity; dendrimer; PAMAM; DNA; poly amido amine ;

  Sammanfattning : The studies described in this thesis forms part of a larger collaborative project, Neonuclei, with the objective to design a module for packaging the negatively charged DNA into a ”neonucleus” with transcription competence. There are many applications that require control of DNA compaction, i.e. packaging or condensation. LÄS MER