Sökning: "intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 603 avhandlingar innehållade ordet intresse.

 1. 1. ”Vi kan inte bara utgå från barnens intresse” : Pedagogers guidning av barns intresse i förhållande till förskolans målstyrning

  Författare :Agneta Thörner; Kennert Orlenius; Ann-Katrin Svensson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; barns intresse; målstyrning; guidat deltagande; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : Svensk förskola utgår både från idén om frivillighet och om barns autonomi samtidigt som verksamheten ingår i utbildningssystemet. Denna studie vänder sig till yrkesverksamma och blivande pedagoger i förskolan och har för avsikt att bidra med kunskap om hur pedagoger i sin verksamhet resonerar och främjar barns lärande i relation till barns intresse. LÄS MER

 2. 2. Övervakning i försvarets intresse : Säkerhetspolisens övervakning och registrering av ytterlighetspartier 1917-1945

  Författare :Ulf Eliasson; Karl Molin; Klaus Misgeld; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; polisväsen; underrättelse- och säkerhetstjänst; säkerhetspolis; Sverige; historia; andra världskriget; personalkontroll; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : This thesis is focusing on two key questions. 1. Why and to what extent did the Swedish security service monitor and register sympathizers of the extremist political parties at the end of World War I and in the subsequent inter-war period? 2. LÄS MER

 3. 3. Vägledning - I vems intresse? : Skolans studie- och yrkesvägledning i ett historiskt och styrningsperspektiv

  Författare :Göran Nilsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Career counselling; study and vocational counselling; study and vocational guidance; career development; school to work transition; career teacher; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skyddsombud i allas intresse : en rättsvetenskaplig studie

  Författare :Maria Steinberg; Ronnie Eklund; Håkan Hydén; Örjan Edström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; work environment law; labour law; safety delegate; safety representive; democracy; influence; co-operation; skyddsombud; demokrati; inflytande; påverkan; arbetsmiljö; arbetsmiljörätt; arbetsrätt; folkhälsa; samverkan; partssamverkan; facklig representant; Skyddsombud; Juridik; Law; skyddsombudsstopp; 6:6A arbetsmiljölagen;

  Sammanfattning : This study is about Swedish “safety delegates” (skyddsombud). The main function of a safety delegate (SD) is to represent employees in matters of work environment (health and safety including psychosocial aspects). The legislation concerning SDs is mainly found in the Swedish Work Environment Act (WEA) and in collective agreements. LÄS MER

 5. 5. Teknik eller inte? : Attityder och intressen bakom grundskoleelevers val av framtida studievägar

  Författare :Jan Grenholm; Edvard Nordlander; Håkan Löfgren; Per Gyberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Teknik; intresse; attityd; flickor; gymnasieskola; fokusgrupper; Grounded Theory; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur elever i grundskolan resonerar inför sina val till gymnasieskolan.Attityder, beteende, nyfikenhet och intresse är nyckelord genom hela undersökningen där vi får ta del av ungdomars tankar om framtida studier och yrken. Via fokusgruppsamtal får grundskoleelever komma till tals. LÄS MER